Caleidoscoop
Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

Caleidoscoop is de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis.

Het gevoel 'los te raken van jezelf of je omgeving' noemen we dissociatie. Het is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen en/ of herinneringen tijdelijk niet oproepbaar of aanwezig zijn, of minder samenhang vertonen.

Als symptoom komt het voor bij meerdere psychische stoornissen. Wanneer dissociatie echter regelmatig of voortdurend optreedt, kan er sprake zijn van een dissociatieve stoornis - bijvoorbeeld DIS (dissociatieve identiteitsstoornis), DPDR (depersonalisatie-derealisatiestoornis) of AGDS (andere gedefinieerde dissociatieve stoornis).

 


Begin 2023 wordt onze website volledig vernieuwd, inclusief de huisstijl. Hierboven zie je al ons nieuwe logo!
Lees alle nieuwtjes of bekijk het ledendeel voor extra informatie en de mogelijkheid te reageren.

Nieuws

Pagina's

We hebben weer nieuwe boeken toegevoegd aan onze bibliotheek: 20 stuks maar liefst. Check onderstaande lijst voor een overzicht! Onze bibliotheek groeit gestaag, en we kunnen steeds nieuwe boeken toevoegen dankzij de financiële steun van de Hersenstichting.

Mensen met psychische problemen, zoals depressie, angst en psychose, kunnen profiteren van elkaars steun. Hoewel lotgenotencontact al langer als waardevol wordt gezien in de zorg, bleef wetenschappelijke bewijs hiervoor tot nu toe uit. Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Depressie Vereniging en het Nijmeegse Expertisecentrum Depressie, onderdeel van GGz-instelling Pro Persona, bevestigt dat lotgenotencontact (in het Engels: peer support) kan helpen in de weg naar herstel.

"Een zorgorganisatie is bij wet verplicht om bij een voornemen tot de gehele of gedeeltelijke sluiting of beëindiging van de zorgverlening, een adviesaanvraag te doen bij de cliëntenraad. In de praktijk gebeurt dit niet overal, of niet op en zorgvuldige manier. Zoals bij de (voorgenomen) sluiting van behandelplaatsen voor specialistische ggz eerder dit jaar.

Mensen met ernstige psychische problemen ervaren knelpunten op meerdere levensgebieden. Zij krijgen te maken met verschillende zorg- en hulpverleners en (informele) ondersteuners. Dat bemoeilijkt het organiseren van samenhang in zorg, begeleiding en ondersteuning; versnippering van het aanbod ligt op de loer. Als we willen dat iedereen volwaardig mee kan en mag doen, moeten we vertrekken vanuit de mens die we voor ons hebben, in plaats vanuit domeinen en bijbehorende wetten en regels.

Nascholingsdag voor psychiaters op 14 maart 2023 in Wormer.

Sinds afgelopen week zijn de nieuwe premies en polisvoorwaarden bekend voor de zorgverzekeringen in Nederland. Wanneer je ggz-zorg afneemt bij ongecontracteerde zorgverleners, is het verstandig om extra te letten op de vergoeding voor deze zorg, omdat deze verder beperkt wordt.

Op de nieuwe website van Caleidoscoop zullen ervaringsverhalen een prominente plek krijgen. Wil jij daar aan bijdragen?

We willen graag een breed scala aan ervaringen publiceren, om te delen hoe het kan zijn als jij of je naaste een dissociatieve stoornis heeft. Ervaringsverhalen worden ingedeeld op thema, en we willen je graag vragen om jouw ervaring te delen bezien vanuit één van deze thema’s. Mis je iets of heb je andere ideeën? Ook dat horen we graag.

'Ben ik ziek of ben ik bezeten?’ Toen psychiater Madelien van de Beek deze vraag voor het eerst van een patiënt kreeg dacht ze dat een reguliere GGZ-behandeling uitgesloten zou zijn. Inmiddels weet ze beter. Ze promoveerde vorige week op onderzoek naar de rol van sociale en culturele factoren bij psychiatrische problemen bij Marokkaanse Nederlanders. Wat bleek: culturele context is van groot belang.

We zijn er uit: het nieuwe logo van Caleidoscoop is bekend!

Allereerst willen we jullie hartelijk bedanken voor de grote hoeveelheid reacties tijdens de laatste stemming, net als aan iedereen die tijdens de feedback-sessies aanwezig was en die daar meedacht. Het was heel waardevol om al jullie perspectieven te horen. De stemming van bijna 70 mensen was bijzonder genoeg vrijwel gelijk verdeeld, waarbij een klein aantal aangaf geen voorkeur te hebben of een andere mening te hebben. Over de slogan (“Landelijke vereniging voor…”) was wél veel overeenstemming: ruim driekwart vond dit belangrijk om te vermelden. Vooral omdat het duidelijk maakt wie we zijn – er zijn veel meer organisaties die Caleidoscoop heten.

Veel waardering voor webinar 'Trauma en het lichaam' van Anne Marsman - nog online te zien tot 30 november 2022.

Pagina's