Caleidoscoop
Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

Caleidoscoop is de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis en hun naasten

Het gevoel 'los te raken van jezelf of je omgeving' noemen we dissociatie. Het is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen en/of herinneringen tijdelijk niet aanwezig zijn of minder samenhang vertonen.

Als symptoom komt dissociatie voor bij meerdere psychische aandoeningen. Wanneer dissociatie echter regelmatig of voortdurend optreedt, kan er sprake zijn van een dissociatieve stoornis - bijvoorbeeld DIS (dissociatieve identiteitsstoornis), DPDR (depersonalisatie-derealisatiestoornis) of AGDS (andere gedefinieerde dissociatieve stoornis).

 


Begin 2023 wordt onze website volledig vernieuwd, inclusief de huisstijl. Hierboven zie je al ons nieuwe logo!
Lees alle nieuwtjes of bekijk het ledendeel voor extra informatie en de mogelijkheid te reageren.

Wil je meehelpen, door jouw ervaring te delen op de nieuwe site?
Lees er alles over!

Nieuws

Pagina's

Sinds vele jaren kampt de ggz met lange wachtlijsten. MIND vraagt al lange tijd om inzichtelijk te maken wat nu precies het zorgaanbod is en in hoeverre deze aansluit bij de zorgvraag. Wachtlijsten ontstaan namelijk niet alleen door een tekort aan plaatsen maar bijvoorbeeld ook omdat sommige gespecialiseerde zorg niet beschikbaar is of omdat zorgverzekeraars met aanbieders geen contracten hebben afgesloten. Deze maand is nu eindelijk een begin gemaakt: de Nederlandse ggz heeft met diverse partijen, waaronder MIND, een zogeheten Handreiking cruciale zorg opgesteld.

Waarom worstelen zoveel Nederlanders met hun mentale gezondheid? En waarom is dit nog steeds een taboe? Hanna & Juda Verboom hebben - net als 1 op de 4 Nederlanders - een psychische variatie. In Samen uit de schaduw gaan zij samen met experts en ervaringsdeskundigen zoals psychiater Dirk de Wachter, zanger Typhoon en Hoogleraar psychiatrie Jim van Os op onderzoek. Ze komen tot één conclusie: “Mensen hebben mensen nodig.”

Bekijk hier de film

Meer doen of napraten?

Interview met Joany Spierings, trauma-expert

Het behandelen van mensen met trauma is mooi werk. Maar ook uitputtend, weet Joany Spierings uit ervaring. ‘Gelukkig waren er ook de cursussen en workshops die me gaande hielden.’ Als expert op het gebied van trauma en complexe rouw deelde Joany haar kennis met hulpverleners in maar liefst 36 landen. Voor haar inzet werd zij in 2017 zelfs onderscheiden met de Trauma Aid Europe Humanitarian Award.

Ken je iemand in je naaste omgeving met dissociatieve klachten of een dissociatieve identiteitsstoornis en zoek je manieren om diegene beter te begrijpen? Meld je dan aan voor de bijzondere bijeenkomsten van Mijn naam is haas.

Psychiatrische aandoeningen zoals ADHD, autisme, schizofrenie en depressie hebben vele vormen en oorzaken. Maar we weten nog onvoldoende hoe ze ontstaan en verlopen. Hoofdonderzoeker André Marquand van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour gebruikt kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) om patronen te herkennen in grote datasets met verschillende soorten gegevens, zoals hersenscans, genetica, gedrag en omgevingsfactoren.

Bijna de helft van alle Nederlanders krijgt tijdens zijn leven direct of indirect te maken met psychische aandoeningen. Bijna de helft van het ziekteverzuim heeft een psychische oorzaak en dit aandeel stijgt nog steeds. Voor managers en HR-afdelingen is het belangrijk om stil te staan bij de mentale gezondheid van medewerkers. Hoe zie je of een medewerker goed in zijn vel zit? Als je vermoedt dat dit niet het geval is: hoe maak je het bespreekbaar?

"De stichting Nazorg en Herstel heeft als missie om een ieder op te vangen die te maken heeft gekregen met het onderwerp suïcide. Dat kan zijn de gedachten aan, een poging, naasten of nabestaanden van een suïcide(poging). Dit doet de stichting vanuit de visie om een veilige plek te creëren voor nazorg en herstel voor alle lotgenoten die in aanraking zijn gekomen met suïcide(pogingen) en/of gedachten.

Gezonder en minder stress als er contact is met de natuur

We zijn op zoek naar cliënten die mee zouden willen doen aan de behandelstudie “Schematherapie bij mensen met  Dissociatieve Identiteit Stoornis”. Mocht u interesse hebben om aan deze studie mee te doen of heeft u vragen over deze studie, dan kunt u contact opnemen met Robin van der Linde: rpa.lindevander@ggzoostbrabant.nl.

Waarom dit onderzoek?

Gedurende de kerstvakantie (donderdag 22 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023) zijn we beperkt bereikbaar. We nemen tijd om even uit te rusten en bij te komen van een intensief jaar, zodat we in januari weer met hernieuwde energie voor je klaar kunnen staan. We kijken ook alvast vooruit: we zullen in 2023 onze nieuwe website lanceren, nieuwe ontmoetingsmogelijkheden op touw zetten en bijvoorbeeld op 18 maart weer een algemene ledenvergadering houden.

Pagina's