rechten en plichten in de ggz

Ken jij de SKGZ al? 

De vergoeding voor je GGZ-behandeling is afgewezen door je zorgverzekeraar en je bent het daar niet mee eens. Of je hebt bezwaar tegen de indirecte kosten die je zorgverlener in rekening brengt, want je bent maar een uur op gesprek geweest. Of je begrijpt niet waarom de kosten van een behandeling van je eigen risico afgaan. Kom je daar niet uit met je zorgverzekeraar? Dan kun je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). 

Wie zijn wij? 

Op 28 september is de wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in de Eerste kamer goedgekeurd. Op 27 mei 2021 werd deze reparatiewet in de tweede kamer behandeld en aangenomen. is. Ons pleidooi komt hiermee in vervulling: mensen die gedwongen worden opgenomen behouden hun recht op uitkering, net als bij vrijwillige opname.

Amersfoort, 15 april 2021

Met verbazing lazen we het bericht van Argos (23 maart 2021, zie voetnoot) waarin openbaar gemaakt werd dat het Regionale Tuchtcollege in Amsterdam een leidinggevende van het Academisch Angstcentrum Altrecht heeft berispt. Het gaat hier om het voormalig Top Referent Trauma Centrum, wat per januari 2020 is opgeheven. De leidinggevende is berispt omdat deze meermalig contact heeft gehad met de ouders van de cliënt zonder haar toestemming. Daarnaast heeft het tuchtcollege bepaald dat de leidinggevende de privacy en het beroepsgeheim heeft geschonden door veelvuldige inzage in het dossier van de cliënt.

 

Waarom loggegevens worden bijgehouden

Argos meldde vorige week dat een leidinggevende bij traumacentrum Altrecht berispt is voor het schenden van het beroepsgeheim. Altrecht heeft inmiddels gereageerd op hun website op de kwestie.