Caleidokrant

De voorjaarseditie van de Caleidokrant ligt deze week weer op je mat! Met dank aan alle leden die stukken schreven en de redactieleden die zich in hebben gespannen om weer een mooie nieuwe krant te maken.

Wil je reageren en/ of iets insturen? Mail naar redactie@caleidoscoop.nl. De zomerkrant zal vermoedelijk in juli gemaakt worden, zodat 'ie in augustus bij je is.
 

Wil je een stuk inzenden voor deze Caleidokrant? Dit weekend is de uiterste inzenddatum: inzendingen die daarna bij de redactie binnenkomen, gebruiken we graag voor een volgende editie! De herfst-wintereditie verschijnt begin december.

Bijdragen zijn maximaal 2,5 A4. Heb je een langer stuk dat je onder de aandacht wilt brengen? Het is ook mogelijk om een samenvattend stuk te schrijven voor de krant, en de rest online te laten publiceren.

Beste leden en lezers,

De geplande herfstkrant in september zal komen te vervallen. Die krant wordt samengevoegd met de wintereditie, en dit extra gevulde nummer valt ook pas na de herfst in je brievenbus. Een precieze datum volgt nog.

Inzenden van je kopij ontvangen we nog steeds graag! Mail naar redactie@caleidoscoop. Maximaal 2,5 A4 met tekst. Plaatjes zijn ook mogelijk: wil je die dan als losse bestanden (.jpg) aanleveren? Als ze ingevoegd worden in een Word- of PDF-bestand hebben ze onvoldoende kwaliteit om ze te kunnen drukken.

Dit ingezonden artikel staat in de lente-editie van de Caleidokrant, dat in de week van de verkiezingen op de deurmat valt.

Deze week kun je de gecombineerde herfst-/ wintereditie van de Caleidokrant verwachten! De data van deze krant zijn nog onder voorbehoud, omdat we met de redactie hebben besloten de derde en vierde editie van dit jaar samen te voegen. De krant komt voor de kerst uit, verwachten we.

Wil je ook een stuk insturen voor de volgende krant? Stuur jouw inzending naar redactie@caleidoscoop.nl (maximaal 2 A4, plus eventuele afbeeldingen). Plaatsing kan zowel onder je eigen naam als met een pseudoniem.

Bij de herfsteditie van de Caleidokrant trof je als het goed is ook een flyer aan die informatie bevat over de collectieve ziektekostenverzekering die je kunt afsluiten als verenigingslid. Niets ontvangen of de flyer kwijt? Hieronder vind je een download met alle informatie.

Ook willen we je graag wijzen op de website van de Consumentenbond, die uitgebreide informatie bevat over zorgverzekeringen: wijzigingen in 2021, verschil tussen een budget-, natura en restitutiepolissen. In de wintereditie van de Caleidokrant zal ook een artikel staan over zorgverzekeringen.

Onlangs hebben alle leden de lente-editie van de Caleidokrant ontvangen. Op de website kun je inmiddels ook aanvullende artikelen lezen en zien wanneer je de volgende krant kunt verwachten. In de agenda vind je, naast de verwachte publicatiedatum van de krant, ook per krant een uiterste inzenddatum voor aanleveren van kopij.

Eerst stond de Caleidokrant-pagina onder het menu-item 'Nieuws', maar inmiddels is de pagina verhuisd. Je vind de Caleidokrant nu onder 'Activiteiten'. Je kunt de pagina ook altijd terugvinden via www.caleidoscoop.nl/caleidokrant.

In de vorige Caleidokrant (wintereditie 2019, pagina 8 t/m 10) trof je een verslag over de lezing van drs. Tony Bloemendaal (klinisch psycholoog en opleider bij Fivoor) over de emotionele aspecten van verwaarlozing en trauma. In het bijzonder was er aandacht voor de neuropsychologische en -biologische gevolgen van trauma en verwaarlozing en hoe deze inzichten handvatten bieden voor behandeling en herstel. Hij presenteerde een trauma-sensitief, ontwikkelingsgericht en pragmatisch model ('Neurosequential Model') om deze gevolgen beter te begrijpen en de hoop te delen dat er samengewerkt kan worden aan preventie en het verminderen en verlichten van schadelijke consequenties die slachtoffers ondervinden.

Pagina's