Caleidokrant

Onlangs hebben alle leden de lente-editie van de Caleidokrant ontvangen. Op de website kun je inmiddels ook aanvullende artikelen lezen en zien wanneer je de volgende krant kunt verwachten. In de agenda vind je, naast de verwachte publicatiedatum van de krant, ook per krant een uiterste inzenddatum voor aanleveren van kopij.

Vanwege de maatregelen rondom het corona-virus, heeft de lente-editie van de Caleidokrant helaas vertraging opgelopen. Maar... (update van 16 mei) de krant is inmiddels verzonden! Als het goed is, ligt 'ie inmiddels bij je in de bus.*

Met in deze editie

Zoals je gewend bent, is ook deze krant een mix van allerlei soorten artikelen: van luchtig tot serieus. Een greep uit de artikelen in deze editie:

In de lente-editie 2020 van de Caleidokrant trof je op pagina 10 een ingezonden artikel van Rosemary Lengton, één van onze vrijwilligers: "Positieve (s)tipjes aan de horizon - Aanmoedigende tips voor mensen die een nare jeugd hebben gehad".

In de vorige Caleidokrant (wintereditie 2019, pagina 8 t/m 10) trof je een verslag over de lezing van drs. Tony Bloemendaal (klinisch psycholoog en opleider bij Fivoor) over de emotionele aspecten van verwaarlozing en trauma. In het bijzonder was er aandacht voor de neuropsychologische en -biologische gevolgen van trauma en verwaarlozing en hoe deze inzichten handvatten bieden voor behandeling en herstel.