Werken als vrijwilliger

De vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers, daarom zijn wij hard op zoek naar vrijwilligers!

Wij bieden onze vrijwilligers de nodige ondersteuning en training, met indien van toepassing onkosten vergoeding. We werken met behapbare werkpakketjes, naast onze lopende pakketjes. Hierdoor hebben we altijd wel iets passends voor iedereen die zich zou willen inzetten voor de vereniging.  

  • Vrijwilliger Werkgroep Caleidofoon:

Caleidoscoop is volop in ontwikkeling en hiervoor zijn er verschillende werkgroepen actief. In deze werkgroepen wordt er gewerkt aan projecten die Caleidoscoop te bieden heeft.
De werkgroep Caleidofoon houdt zich bezig met het verbeteren van onze telefoonservice. Denk bijvoorbeeld hierbij aan: hoe is de bereikbaarheid, hoe worden onze medewerkers ondersteund, wat is het doel enzovoorts.
Voor de werkgroep Caleidofoon zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers. Veel is al uitgedacht, maar nog weinig is uitgewerkt en in werking gesteld. Als vrijwilliger van de werkgroep Caleidofoon ga je je dan ook volop hiermee bezig houden.

Wat vragen wij van jou?
- Je bent bereid naar overleg momenten te komen die de werkgroep organiseert.
- Je kunt zelfstandig werken om daarna gezamenlijk naar een eindresultaat te werken.
- Je kunt knopen doorhakken.
- Je bent gemiddeld een 3 uur per week beschikbaar om aan het project te werken.

Wat kun jij van ons verwachten?
- Een leuke, nuttige uitdaging.
- Ondersteuning bij je werkzaamheden.
- Onkosten vergoeding.
- Periodieke vergaderingen met andere vrijwilligers.
 

  • Vrijwilligers coördinator.

Momenteel werken wij hard aan een vrijwilligers beleid. Hieruit blijkt dat we in de nabije toekomst een vrijwilligerscoördinator nodig hebben. Hoe deze functie er precies uit komt te zien is voor ons nog onduidelijk.
Ondanks dat toch de volgende vraag:
Heb je interesse in deze functie? Vind je het daarmee ook leuk om mee te denken met het vrijwilligersbeleid? Of wil je juist het vrijwilligersbeleid mee opzetten (zonder verdere verplichtingen)
 

  • Vrijwilliger Caleidofoon:

Als vrijwilliger bij de Caleidofoon, draai je op vaste, gezette tijden telefoondienst vanuit je eigen woning. Je staat verschillende soorten bellers te woord. Je biedt lotgenoten een luisterend oor, verschaft informatie over dissociatieve stoornissen en over de vereniging aan lotgenoten, naasten, hulpverleners en andere bellers.

Wat wij van jou vragen is:
- Je bent beschikbaar voor minimaal 2 tot 5 uur per week.
- Je bent bereid de aangeboden trainingen te volgen.
- Je bent in staat zelfreflectie toe te passen.
- Je bent in staat de beller centraal te stellen, zonder jezelf, of jouw ervaring op de voorgrond te plaatsen.

Wat bieden wij jou:
- Trainingen ter deskundigheidsbevordering.
- Intervisie.
- Een (bel)maatje om te ventileren.
- Periodieke vergaderingen met andere vrijwilligers.
- Onkosten vergoeding.

  • Vrijwilliger Redactielid Caleidokrant:

Caleidoscoop heeft een clubblad, dit is de Caleidokrant. In de Caleidokrant kunnen onze leden lezen over ontwikkelingen binnen de verenigingen, maar ook artikelen van interessante onderzoeken of ontwikkelingen in de hulpverlening zijn onderdeel van deze krant. Ook zijn er leden die stukjes schrijven voor de krant, welke dan ook gepubliceerd worden.
De Caleidokrant komt vanaf 2017 4x per jaar uit en hiervoor hebben we natuurlijk mensen nodig die eraan werken dat de krant gevuld raakt en ook daadwerkelijk uitgebracht wordt.

Wat vragen wij van jou?
- Je vindt het leuk om artikelen te verzamelen.
- Je bent in staat mensen te vragen naar het aanleveren van stukjes.
- Je beheerst de Nederlandse taal goed.
- Je kunt individueel werken aan een gezamenlijk eindresultaat met je team.
- Je kunt met computers overweg.

Wat kun jij van ons verwachten?
- Een leuke, dankbare uitdaging.
- Onkosten vergoeding.
- Periodieke vergaderingen met andere vrijwilligers.
- Ondersteuning en trainingen.

  • Vrijwilliger Werkgroep Communicatie:

Omdat Caleidoscoop altijd in beweging en ontwikkeling is, zijn er verschillende werkgroepen waar vanuit gewerkt wordt aan verschillende doeleinden.
Onze werkgroep Communicatie heeft zich o.a. bezig gehouden met het maken van de nieuwe folders, het opnieuw inrichten van onze website en houdt zich nu bezig met het opnieuw opzetten van de Caleidokrant.
Voor deze werkgroep zijn wij op zoek naar mensen die willen deelnemen aan de werkgroep, waarin meegedacht en meegewerkt wordt aan de projecten waaraan de werkgroep werkt en om mee te denken over toekomstige projecten.

Wat vragen wij van jou?
- Je bent maandelijks in staat naar het overleg te komen van de werkgroep.
- Je kunt zelfstandig aan onderdelen van de projecten werken, om het project later tot een geheel te brengen en af te ronden met elkaar.
- Je bent in staat je eigen grenzen te bewaken en aan te geven.

Wat bieden wij jou?
- Een leuke, nuttige uitdaging.
- Ondersteuning bij je werkzaamheden.
- Onkosten vergoeding.
- Periodieke vergaderingen met andere vrijwilligers.

  •  Cliënten vertegenwoordiger, denk mee over goede zorg

Wil je als ervaringsdeskundige mee doen aan becommentarieerden van zorgstandaarden? Op dit moment worden zorgstandaarden ontwikkeld die goede zorg beschrijven vanuit het perspectief van cliënten en naasten. Binnen deze standaarden staat de cliënt centraal. Door professionals en cliënten- en familievertegenwoordigers wordt hard gewerkt om goede zorg hierin te beschrijven.

Als je hieraan bij wilt dragen, krijg je de mails doorgestuurd van zorgstandaarden die in de commentaarfase zitten. Je kunt thuis je kritiek- en aandachtspunten opschrijven. Jou mening wordt samen met die van andere ervaringsdeskundigen gebruikt om de zorgstandaard te verbeteren.

Vind je het leuk om vanuit huis, hieraan bij te kunnen dragen? Neem dan contact op met Shanna, secretaris via caleidoscoop@caleidoscoop.nl

  • Vrijwilliger Stand bemannen:

Caleidoscoop is regelmatig te vinden bij verschillende events. Hier hebben we dan ook vaak een stand waar wij mensen informeren over dissociatieve stoornissen en over onze vereniging. Om dit regelmatig te kunnen doen hebben wij natuurlijk mensen nodig. We hebben hiervoor een bestand bestaande uit vrijwilligers, wie hebben aangegeven het leuk te vinden dit af en toe eens te doen.
Wanneer een evenement gepland wordt, waar wij als vereniging aanwezig zullen zijn, benaderen we elke vrijwilliger op deze lijst, met de vraag wie interesse heeft de stand op het betreffende evenement te bemannen. Iedereen is dan vrij om ja, of nee te zeggen.

Wat vragen wij van jou?
- Je vindt het leuk om tijdens een evenement mensen, in persoon, te woord te staan en te informeren over dissociatieve stoornissen en onze vereniging.
- Je bent in staat je eigen grens te bewaken en aan te geven.
- Je bent minimaal 1x per jaar beschikbaar voor een evenement.
- Je bent in staat zelfstandig te reizen van en naar locaties.
- Je vindt het leuk de stand een beetje leuk/netjes aan te kleden met de aangeboden materialen.

Wat kun je van ons verwachten?
- Entree van het betreffende evenement.
- Onkosten vergoeding.
- Informatie over dissociatieve stoornissen en de vereniging.
- Eventuele lunch.
- Materialen om de stand in te richten.
- Ondersteuning bij de voorbereidingen.

Heeft  één of hebben meerdere van deze vacature je interesse gewekt, of heb je nog vragen hierover?
Neem dan contact op met Shanna en Ingrid via caleidoscoop@caleidoscoop.nl of bel de Caleidofoon: 033-8200208.

Wil je je wel inzetten voor caleidoscoop, maar weet je nog niet zo goed wat je zou kunnen bijdragen, ook dan ben je welkom!