Wat wij doen

De vereniging heeft als belangrijkste doelen het mogelijk maken van lotgenotencontact en voorlichting geven over dissociatieve stoornissen aan patiënten, behandelaars, naasten en andere belangstellenden.

Aan deze doelen werken we momenteel door de volgende activiteiten:

  • Organisatie van regionale en landelijke bijeenkomsten.
  • Online contact via het Caleidoscoopforum.
  • Lotgenotencontact en voorlichting via de Caleidokrant, het ledenblad van Caleidoscoop.
  • Een hulp- en informatielijn (de Caleidofoon).
  • Samenwerking met andere organisaties, onder meer het LPGGZ.
  • Voorlichting geven aan onder meer hulpverlenende instanties.
  • Projecten opzetten of aan projecten meewerken (momenteel zijn dat Goud In Handen en project E-Health)
  • Verbetering van de communicatie binnen de vereniging door middel van de realisatie van een virtueel kantoor en een vernieuwde site met ledenplatform.