Organisatie

De vereniging wordt gevormd door haar leden. De ALV (Algemene Leden Vergadering) beslist over de koers van de vereniging. Er is om die reden minimaal één keer per jaar een vergadering waarin bestuur, vrijwilligers en andere leden hun plannen bespreken en afstemmen.

Vrijwilligers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de vereniging en nemen taken op zich in bijvoorbeeld bestuur, redactie- of forumwerkgroep, maar ook nemen vrijwilligers een of meer aparte taken op zich waar ze hun talent voor willen gebruiken. De volgende groepen zijn momenteel actief en komen met enige regelmaat bij elkaar:

  • Bestuur (kernteam): deze vrijwilligers zorgen voor uitvoering van taken om de vereniging draaiende te houden, onder meer op financieel en beleidsmatig gebied. Het kernteam bestaat uit bestuursleden die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (juridisch bestuurslid), en actieve vrijwilligers die (ook) bestuurstaken op zich willen nemen en/ of meedenken in deze groep. Het kernteam komt eens per maand bij elkaar voor een vergadering. De notulen van deze vergaderingen zijn in te zien op het ledendeel van de website.
  • Caleidokrant-redactie. 4 keer per jaar komt het ledenblad van de vereniging – de Caleidokrant – uit. Leden krijgen dit blad thuisgestuurd. Heb je kopij voor de Caleidokrant, of wil je met de redactie in contact komen? We horen graag van je!
  • Websiteredactie. De websiteredactie is het aanspreekpunt voor de inhoud van de website. Ze zorgt er voor dat nieuwsberichten, artikelen of notulen geplaatst worden.Wil je zelf iets (laten) plaatsen of heb je ideeën? Mail ons!
  • Forumwerkgroep. Deze groep is in oprichting en zoekt vrijwilligers die het leuk vinden het forum te beheren. Kijk bij de vacatures voor meer informatie.

Andere vrijwilligerstaken zijn onder meer het organiseren van themadagen of regiogroepen, contact onderhouden met leden en voorlichting geven.