Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Caleidoscoop bestaat uit Stefanie (voorzitter) en Peter (penningmeester) en Debby en Shanna (Secretaris) en Noa (algemeen bestuurslid).