Over Caleidoscoop

Caleidoscoop is een landelijke vereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis. Ze informeert en faciliteert contact tussen lotgenoten. De vereniging is er niet alleen voor mensen met een dissociatieve stoornis, maar ook voor hun persoonlijke omgeving, behandelaren en andere belangstellenden.

Dissociatie is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen en/ of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet oproepbaar zijn of minder samenhang vertonen. Het kan worden beschouwd als een overlevingsmechanisme wanneer de hersenen extreme stress signaleren. Wanneer dissociatie langdurig of permanent optreedt, kan er sprake zijn van een dissociatieve stoornis. Dissociatie kan echter ook een symptoom zijn van andere psychische aandoeningen als PTSS.

Het is noodzakelijk dat mensen met een dissociatieve stoornis toegang krijgen tot een goede behandeling. Caleidoscoop moedigt onderzoek naar dissociatieve stoornissen aan en zoekt samenwerking met specialistische behandelcentra en andere hulpverlenende instanties. Tevens is de vereniging aangesloten bij het MIND.