Zomerse perspectiefsessies bij MIND

Zomerse perspectiefsessies bij MIND

MIND start deze zomer met een serie videobijeenkomsten rondom cruciale thema's met een inspirerend perspectief.  Hierbij staat het verbeteren van de sociale en maatschappelijke positie van burgers met een psychische kwetsbaarheid centraal. Nu er een geleidelijke versoepeling van de maatregelen rondom corona gaande is, komt er weer meer ruimte om over perspectieven na te denken. 

De sessies duren maximaal 1,5 uur en hebben verschillende onderwerpen. Iedereen die mee wil denken en/of geïnspireerd wil raken is welkom om te participeren.