Zelfstandige psychiaters in Friesland luiden de noodklok

Zelfstandige psychiaters in Friesland luiden de noodklok

Volledig vergoede behandelmogelijkheden bij vrijgevestigd psychiaters - en psychotherapeuten - zijn essentieel. Dit biedt de broodnodige keuzemogelijkheden voor (onder meer) mensen met een dissociatieve stoornis als zij niet terecht kunnen en/ of willen in een instelling.

Mensen met langdurige en/ of complexe psychische problematiek hebben al bovengemiddeld vaak hogere zorgkosten (en vaker een benedengemiddeld inkomen). Een eigen bijdrage van 25% is voor veel van hen onbetaalbaar - in de praktijk betekent dit al snel honderden euro's aan extra zorgkosten per jaar, bovenop het eigen risico en andere eigen bijdragen. In het licht van de lange wachtlijsten, het beperkt aantal kundige en ervaren behandelaars met betrekking dissociatieve stoornissen en de noodzaak tot passende en betaalbare behandeling is dit onaanvaardbaar.

Caleidoscoop

Zelfstandige psychiaters in heel Nederland zijn bezorgd over het voortbestaan van hun praktijk. De grote zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen namelijk niet meer volledig. Psychiater Haye bij de Weg uit Leeuwarden is één van de tien Friese psychiaters met een zelfstandige praktijk, die in protest komen tegen de handelswijze van de zorgverzekeraars, zo meldt de NOS. 

Van de vergoedingen waar de zelfstandige  psychiaters recht op hebben, wordt gemiddeld 75 procent uitbetaald. De zorgverzekeraars doen dit om te stimuleren  dat de zelfstandige psychiaters hun praktijk opgeven en bij grote zorginstellingen, zoals de GGZ, in vaste dienst komen. Dat zou volgens Bij de Weg negatief uitpakken voor de hoogcomplexe zorg, met lange wachtlijsten als gevolg.

Complexe gevallen
De zorgverzekeraars zijn van mening dat zelfstandige psychiaters vooral bij complexe gevallen tekortkomen.  Bij de Weg bestrijdt dit  en geeft aan dat behandeling door een team met tien verschillende mensen in een instelling helemaal niet efficiënt hoeft te zijn. En dat patiënten het ook heel prettig vinden om contact te hebben met  één persoon hebben. Een psychiater kan medicatie voorschrijven en is ook een psychotherapeut.

In zijn praktijk heeft Bij de Weg ongeveer 220 patiënten in behandeling, waarvan een groot deel niet de GGZ terecht kan. Vooral jongeren onder de 30 jaar kloppen bij hem aan. Als hij door de dwingende maatregelen een deuren moet sluiten, zou er een gat vallen in de zorgverlening. “Ik zie hier soms jongeren die in een instelling zijn geweest, en dan zeggen ze: ‘ik heb daar in zes maanden zes verschillende mensen gezien’. Want iedereen heeft een andere functie, of ze gaan op vakantie of met verlof”, zegt Bij de Weg.

Premie onbetaalbaar
Volgens Zorgverzekeraar De Friesland bij monde van  woordvoerder Rob Propsma kan het niet anders.  De premie zou onbetaalbaar als ze alle partijen evenveel financiële middelen zouden geven. “We hebben een  personeelsprobleem bij de grotere GGZ-instellingen. En daar spelen we nu op in, door dat financieel aantrekkelijker te maken. Daar worden ook de zwaardere, complexere situaties besproken en daar past ook een andere financiering bij.”

Psychiatrer Bij de Weg wijst echter op een recent onderzoek waaruit bleek dat zelfstandige psychiaters efficiënt kunnen werken, terwijl de zorgverlening persoonlijk blijft. Bij de Weg heeft vanwege de financiële maatregelen besloten zijn praktijk af te bouwen. “Het betekent dat wij ons werk niet meer goed kunnen doen.”

Bron en video (in het Fries) op nos.nl