Bij de winter-editie 2019 van de Caleidokrant: Neurosequential Model & Traumasensitief werken

Bij de winter-editie 2019 van de Caleidokrant: Neurosequential Model & Traumasensitief werken

In de vorige Caleidokrant (wintereditie 2019, pagina 8 t/m 10) trof je een verslag over de lezing van drs. Tony Bloemendaal (klinisch psycholoog en opleider bij Fivoor) over de emotionele aspecten van verwaarlozing en trauma. In het bijzonder was er aandacht voor de neuropsychologische en -biologische gevolgen van trauma en verwaarlozing en hoe deze inzichten handvatten bieden voor behandeling en herstel. Hij presenteerde een trauma-sensitief, ontwikkelingsgericht en pragmatisch model ('Neurosequential Model') om deze gevolgen beter te begrijpen en de hoop te delen dat er samengewerkt kan worden aan preventie en het verminderen en verlichten van schadelijke consequenties die slachtoffers ondervinden.

Deze lezing werd gehouden op het symposium naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Caleidoscoop. Veel lezers waren geïnteresseerd naar aanleiding van de lezing en/ of het verslag in de Caleidokrant, en wilden graag meer over het model van drs. Tony Bloemendaal lezen. Je kunt hieronder om die reden de powerpoint-presentatie van die lezing downloaden en bekijken.

Tony Bloemendaal heeft toestemming gegeven om deze presentatie op de website van Caleidoscoop te publiceren voor persoonlijk gebruik. Het mag niet zonder zijn toestemming elders worden gepubliceerd of voor andere doeleinden worden gebruikt. Wil je dat wel? Neem dan contact met hem op via t.bloemendaal@fivoor.nl.

Meer informatie en artikelen: www.childtrauma.org.