Wil jij dat meer mensen dissociatieve stoornissen begrijpen? | Enquete voor project

Wil jij dat meer mensen dissociatieve stoornissen begrijpen? | Enquete voor project

Mijn naam is Anne Lagemaat en ik ben als projectleider en iniatiefnemer een mooi project aan het opzetten zodat meer mensen zullen weten wat het betekent om te leven met DIS of een andere dissociatieve stoornis.

Mensen met DIS en andere dissociatieve stoornissen worden vaak stereotiep neergezet in de media. Het project heeft als doel om een nieuw, realistischer beeld te schetsen. Zodat meer mensen zullen weten wat het (werkelijk) betekent om te leven met DIS of een andere dissociatieve stoornis.

Het is erg belangrijk om vooraf te weten hoe groot de behoefte is aan zo’n project voor subsidiegevers. Jij/jullie zou(den) enorm kunnen helpen door via onderstaande link een korte anonieme enquete (4 vragen) in te vullen. De enquête is bedoeld voor mensen met een dissociatieve stoornis én hun naasten.

Hoe meer antwoorden, hoe beter: deel deze link dus gerust met zoveel mogelijk vrienden en kennissen met een dissociatieve stoornis en hun naasten!

>> Klik hier om mee te doen aan de enquete

Er worden geen gegevens verzameld zoals Facebook-account, telefoonnummer of e-mailadres.