Week van de psychiatrie | Thema 'Betekenisvol meedoen' | 22 t/m 27 maart 2021

Week van de psychiatrie | Thema 'Betekenisvol meedoen' | 22 t/m 27 maart 2021

De Week van de Psychiatrie is opgedragen aan alle mensen (met of zonder psychiatrische achtergrond) die zich hebben ingezet voor verbetering van positie en het leven van mensen met psychische en psychiatrische problematiek. De GGz (geestelijke gezondheidszorg) is veel humaner geworden, hoewel er nog heel veel werk te doen is op het gebied van beeldvorming, doorbreken van isolement, verbeteren van woonomstandigheden, verbeteren van relatie van psychiatrie en de samenleving, verbeteren van financiële positie, verbetering van informatievoorzieningen en keuzemogelijkheden.

Betekenisvol meedoen is het thema voor de 46e week van de psychiatrie. De week van de psychiatrie kent een lange traditie die zijn oorsprong vindt in 1974.

Het thema voor dit jaar sluit aan bij ontwikkelingen en discussies die gevoerd worden over wat goede zorg is. Het gaat niet langer alleen maar om de kwaliteit van zorg maar veel meer ook om de kwaliteit van leven. Hoe kun je een gelukkig leven leiden als je gehinderd wordt door je beperkingen en de droom die je had over het leven uiteenspat. Wat moet en kun je als individu doen om opnieuw betekenis te geven aan je leven. En wat mag je verwachten van de samenleving. Welke ondersteuning mag je verwachten van de reguliere GGZ. Is het tijd voor andere gesprekken in de spreekkamer. Wat is de rol van het sociaal domein in haar verantwoordelijkheid voor participatie en maatschappelijke ondersteuning en welke rol spelen zelfregiecentra.

Kortom er zijn vele invalshoeken om te kijken naar het thema. Er is dan ook een interessant programma ontstaan. Een greep uit het aanbod. Sittard heeft van maandag tot en met vrijdag een bomvol programma. Op vrijdag 26 maart kunt u kijken naar de theatervoorstelling “Ingewikkeld” over struikelen en liefhebben. Op veel momenten zijn er ervaringsverhalen te beluisteren over hoe mensen weer betekenis hebben gegeven aan hun leven. Een voorbeeld hiervan is het ervaringsverhaal van Joyce op woensdag van 10 tot 11.30 georganiseerd door Rivierenland herstelt.

Ook voor professionals zijn er activiteiten zoals een Webinar van het O&O fonds op 25 maart over kennisdeling. Er zijn ook ontspannende activiteiten zoals de pub quiz van regio Delfland op vrijdag 26 maart. Op zaterdag 27 maart is de landelijke afsluiting van 14.00 tot 16.00 uur met verhalen van ervaringsdeskundigen en een slotdebat over betekenisvol meedoen. Aan het slotdebat nemen gedeputeerde Housmans van Limburg, Alan Ralston, bestuurslid van de NVVP, Wim van Veen, directeur RCO De Hoofdzaak en Henk Mathijssen, voorzitter van de week van de psychiatrie deel.

>> Bekijk het programma en neem deel via www.weekvandepsychiatrie.nl.