Verenigingsnieuws

Beste leden en lezers,

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 13 november 2021. ’s Middags is er voor zowel leden als andere belangstellenden een ontmoetingsdag.

Eind vorige week is onze eerste nieuwsbrief verzonden naar de leden en abonnees.

Heb je je al aangemeld voor het ledendeel?

Via onze website krijg je toegang tot een beveiligd deel, speciaal voor verenigingsleden. Je kunt daar onder meer reageren, meedenken en -lezen en het initiatief nemen tot een meeting.

In het overleg ‘Belangenbehartiging dissociatieve stoornissen’ van Caleidoscoop is op 1 juli 2020 afgesproken dat er een kennisagenda gaat worden opgesteld die inzichtelijk maakt waar het kennishiaat vanuit cliëntperspectief ligt.

Als kascommissielid controleer je de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Je kijkt kritisch naar het jaarverslag en de bestedingen en de verantwoording door het bestuur, en onderzoekt samen met één of meerdere kascommissieleden of de uitgaven verantwoord zijn.

We zijn blij om je te kunnen melden dat we nu ook via Facebook te vinden zijn! Zien we je daar?

Je kunt ons taggen en vinden via @caleidoscoop.dissociatieve.stoornissen of zoek op Vereniging Caleidoscoop.

>> Ga direct naar de Facebook-pagina van Caleidoscoop

Tijdens de maand augustus zijn we beperkt bereikbaar wegens de zomervakantie. Hieronder lees je wat dat concreet inhoudt. In september staan we weer voor je klaar!

Afgelopen week zijn er enkele nieuwe mogelijkheden en updates toegevoegd aan de website van Caleidoscoop. Graag licht ik er een paar uit:

Beste leden en lezers,

De geplande herfstkrant in september zal komen te vervallen. Die krant wordt samengevoegd met de wintereditie, en dit extra gevulde nummer valt ook pas na de herfst in je brievenbus. Een precieze datum volgt nog.

Aan verenigingsleden biedt Caleidoscoop sinds kort de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met andere leden en lotgenoten in contact te komen. Tijdens een recente ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV) noemden aanwezige leden dat zij behoefte hadden aan meer vormen van (lotgenoten)contact.

Het idee ontstond toen om laagdrempelige, regionale ontmoetingen (meetings) te organiseren. Leden kunnen zelf het initiatief nemen tot zo'n bijeenkomst, en/ of zich aansluiten bij een al geplande ontmoeting.

Pagina's