Update werkgroep belangenbehartiging | Aangifte zedenmisdrijf, effecten van acties

Update werkgroep belangenbehartiging | Aangifte zedenmisdrijf, effecten van acties

Update op 28/4/2021: dit dossier is officieel overgedragen aan Spotlight, dat gevormd is door de werkgroepleden die zich hier mee bezig hielden binnen Caleidoscoop. [Lees verder voor uitgebreide informatie en de contactgegevens van Spotlight]

Werkgroep belangenbehartiging

Eerder deden wij een oproep aan onze lezers en leden om hun ervaringen te delen met betrekking tot het (al dan niet) doen van aangifte van een zedenmisdrijf. Er is inmiddels veel gebeurd. De komende zes maanden blijft onze oproep staan. Elke ervaring telt en mag gehoord worden!

Wat is er gebeurd, wat hebben wij gedaan en welke successen hebben we reeds geboekt.

Naar aanleiding van de VPRO ARGOS radiouitzending Glasscherven en Duistere Rituelen, (pas op met dit beluisteren vanwege triggerwarning!), zijn er schriftelijke Kamervragen gesteld over het plaatsvinden van ritueel misbruik en de werkzaamheden van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). Deze vragen zijn op 27 augustus beantwoord door de minister van Justitie en Veiligheid, dhr. Grapperhaus (zie dit kamerstuk).

Caleidoscoop heeft twee brieven (bijlage) geschreven aan Minister Grapperhaus en Minister Dekker en veel lotgenotengroepen gevraagd deze te ondertekenen. Via deze brief heeft Caleidoscoop drie kamerleden gesproken. Deze leden waren onder de indruk van de bijgevoegde ervaringsverhalen. In het algemeen overleg Slachtofferrechten dat 5 oktober heeft plaatsgevonden, hebben de Leden van den Berge(GL), van Nispen(SP) en Kuiken(PvdA) meerdere moties ingediend  (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z17987&did=2020D38889 en https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z17988&did=2020D38890, respectievelijk). De eerste motie betrof de oproep naar onafhankelijk onderzoek naar sadistisch en ritualistisch kindermisbruik.

De tweede motie betreft onderzoek naar de werkwijze van de LEBZ. Beide zijn aangenomen! Het is een enorme overwinning voor ons dat de meerderheid van de Tweede Kamer zich in wil zetten voor beide onderzoeken! Dit was niet mogelijk geweest zonder jullie. 

Dhr. Grapperhaus heeft, naar aanleiding van het aannemen van de motie voor onafhankelijk onderzoek, een verzoek ingediend bij het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum) om met een onderzoeksplan te komen in januari. Hierbij is nadrukkelijk benoemd dat mensen met ervaringen met sadistisch- en ritualistisch misbruik mee worden genomen in het onderzoek.  Verder heeft hij gevraagd op het politiekorps de LEBZ tegen het licht te houden, maar als gevolg van het aannemen van de motie, zal dit ook uitbesteed moeten worden naar een onafhankelijke partij.

Als iemand ervaring heeft met het WODC of een mening hierover heeft, neem dan aub contact met ons op. We proberen het proces in de gaten te houden en worden graag geholpen met informatie.

Naar aanleiding van de actie en politieke beweging, zijn er meerdere artikelen verschenen.

Hartelijke groeten,

Annemarie, Stefanie, Beatrix

Werkgroep belangenbehartiging