Toevoeging pagina corona-virus: mondkapjes, Veerkracht Centrale

Toevoeging pagina corona-virus: mondkapjes, Veerkracht Centrale

Op de pagina over het corona-virus is informatie toegevoegd:

  1. Veerkracht Centrale (www.veerkrachtcentrale.nl)
    De Veerkracht Centrale is dé plek waar je ervaringsdeskundigen vindt. Je kunt met lotgenoten in contact komen, bijvoorbeeld in het (online) Café Veerkracht, of door de leesmap bladeren.
  2. Wat als je problemen ondervindt door het dringend advies om mondkapjes te dragen in de openbare ruimte?
    Het RIVM geeft op haar website het volgende aan: "Het dringende advies om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen geldt ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Een uitzondering geldt voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of te opzetten die daarvan ernstig ontregeld raken. Ook mensen die spreken met of iemand assisteren die vanwege een auditieve beperking moeten kunnen liplezen of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen zijn van het dringende advies uitgezonderd." [>> Lees het hele bericht op RIVM.nl]