Terug te kijken: online symposium 'De hokjes voorbij' - over stigma rond psychische problematiek

Terug te kijken: online symposium 'De hokjes voorbij' - over stigma rond psychische problematiek

Voor inclusie van mensen met een psychische aandoening is steeds meer aandacht. Terecht, want stigma is een fors probleem waar veel mensen last van hebben. Er is al veel kennis opgedaan: uit ervaring, de beroepspraktijk en de wetenschap. Maar deze kennis blijft vaak binnen de grenzen van vak- en werkgebied. De Open Universiteit organiseerde daarom, in samenwerking met Samen Sterk Zonder Stigma, Kenniscentrum Phrenos en het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie, op 18 juni 2021 het online symposium 'De Hokjes Voorbij'.

Terugkijken

Op deze pagina zijn de opnamen terug te kijken van het plenaire programma: het openingspanel, de keynotelezingen gegeven door drie internationale experts op het gebied van respectievelijk psychologie, filosofie en sociologie, en de afsluiting.

Openingspanel: Stigma, hoe ervaar je dat?

Met: Annemiek Lely (programmamaker, dramaturg en schrijver), Henk Mathijssen (voorzitter van PlusMinus), Gerdien Rabbers (directeur van Samen Sterk Zonder Stigma) en Arjan Bos (hoogleraar klinische psychologie aan de Open Universiteit).
Taal: Nederlands

Keynote 1 (psychologie) - Mental Illness Stigma: Consequences, Disclosure and Interventions

Met: Nicolas Rüsch (hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universität Ulm en adviserend psychiater bij het daaraan verbonden psychiatrisch ziekenhuis , spreker) en Arjan Bos (hoogleraar klinische psychologie aan de Open Universiteit, Q&A)
Meer informatie over presentatie en spreker.
Taal: Engels

Keynote 2 (filosofie) - Chronic Shame and the Experience of Stigma

Met: Luna Dolezal (universitair docent filosofie en medische geesteswetenschappen aan de University of Exeter, spreker) en Gemma Blok (hoogleraar moderne geschiedenis aan de Open Universiteit, Q&A)
Meer informatie over presentatie en spreker.
Taal: Engels

Keynote 3 (sociologie) - Stigma Power: Mental Distress, Poverty and Welfare

Imogen Tyler (hoogleraar sociologie en hoofd van de afdeling sociologie van de Lancaster University, spreker) en Jaap van Weeghel (emeritus hoogleraar Participatie en rehabilitatie van mensen met psychische aandoeningen aan Tilburg University en adviseur van Phrenos)
Meer informatie over presentatie en spreker.
Taal: Engels

Afsluiting

Met: Jaap van Weeghel (emeritus hoogleraar Participatie en rehabilitatie van mensen met psychische aandoeningen aan Tilburg University en adviseur van Phrenos) en Irene Geerts (presentator symposium en promovenda geschiedenis aan de Open Universiteit) .
Taal: Nederlands

Stigma rond psychische problematiek

'De Hokjes Voorbij' werd georganiseerd om iedereen die te maken krijgt met stigma rond psychische problematiek - ervaringsdeskundigen, hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers, mediaprofessionals, juristen, en wie voor zo’n beroep in opleiding is - de kans te geven om over de grenzen van de vakgebieden heen te kijken, de nieuwste kennis op te doen en uit te wisselen. Naast het plenaire programma werden er ook keuzesessies georganiseerd (deze zijn niet opgenomen).

[Bron: Open Universiteit]