Symposium Alternatief Beraad

Symposium Alternatief Beraad

 

Geaccrediteerd bij: FGzPt, het NIP en stichting SKB

Therapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden bij (doorgaand) georganiseerd misbruik 

Grand Hotel Wientjes Zwolle 24 november 2018 
 
Bij aanvang van therapie bij georganiseerd misbruik is er soms nog sprake van doorgaand misbruik, zodat er binnen de (veelal dissociatieve) persoonlijkheidsstructuur van de cliënten nog delen zijn die gevangen zitten in de manipulaties van destructieve groepen. We hebben het hierbij over slachtoffers van geritualiseerd geweld, mensenhandel, kinderprostitutie en bijvoorbeeld loverboyproblematiek. Ook in een latere fase van behandeling kan soms blijken dat het misbruik niet is gestopt. 
In de ochtend zijn er lezingen door Christel Kraaij van traumacentrum Altrecht: “Cliënten en georganiseerd misbruik, dilemma’s binnen psychotherapie” en Marian Tankink: “Verklaringen of aangiften bij de politie: verwarrend en frustrerend voor alle partijen. 

In de middag heeft u twee keuzes uit een vijftal workshops: 

- Psychotherapie bij doorgaand georganiseerd misbruik – wat werkt? 

- Een eerste kennismaking met TGG (Transgenerationeel Georganiseerd Geweld). Voor mensen die geconfronteerd worden met TGG en daar algemene informatie over willen; en er is veel ruimte voor vragen 

- Wat helpend was of juist minder helpend binnen een therapietraject bij doorgaand misbruik 

- Een nieuwe (werk)definitie voor SRA, (geen Sadistic Ritual Abuse meer), maar een verschuiving naar TGG, Transgenerationeel Georganiseerd Geweld 

- De laatste versie van onze documentaire, ‘Niets is wat het lijkt’. Ook slachtofferschap bij kinderprostitutie; een getuigenis en open gesprek met overlevenden van georganiseerd geweld en deskundigen uit het veld 
 
Klik voor verdere informatie en aanmelden