Regelhulp: wat kun je doen als je geen passende hulp krijgt of lang moet wachten?

Regelhulp: wat kun je doen als je geen passende hulp krijgt of lang moet wachten?

Wat als u er niet uitkomt - psychische hulpvragen

Bent u 18 jaar of ouder, heeft u psychische klachten en lukt het niet om passende zorg te organiseren vanuit de Zorgverzekeringswet? Of lukt het niet om hulp te krijgen voor iemand in uw omgeving met zorgwekkend gedrag? Lees hier wat u kunt doen.

Hoe vindt u passende hulp en wat als dit niet lukt?

Kijk op Kiezenindeggz.nl

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op de website staat handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar.

Ga naar www.kiezenindeggz.nl

Zorgadvies van uw zorgverzekeraar

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor:

  • informatie over de kwaliteit van zorgverleners of behandelingen;
  • wachtlijstbemiddeling;
  • hulp om de juiste zorgverlener te kiezen.

Via Mijnzorgverzekeraar.nl vindt u de gegevens van uw zorgverzekeraar.

Laat u bijstaan door een cliëntondersteuner

Cliëntondersteuners kunnen u helpen de weg te vinden naar het juiste aanbod in zorg en ondersteuning. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. Een cliëntondersteuner inschakelen kost u niets.

Meer informatie over cliëntondersteuning

Wat als u lang op een wachtlijst moet staan?

  • Neem contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Bespreek met uw huisarts welke mogelijkheden er zijn om gedurende de wachttijd andere ondersteuning in te zetten.
  • Wijs uw huisarts, zorgverzekeraar of cliëntondersteuner op de website www.wegvandewachtlijst.nl met diverse initiatieven in de regio’s om wachtlijsten aan te pakken. Zo kennen alle regio’s overleggen waarbij aanbieders ervoor zorgen dat wachtlijsten met elkaar worden uitgewisseld en oplossingen worden gezocht.

Kunt u geen oplossing vinden bij hele ingewikkelde psychiatrische problematiek?

Doorverwijzing naar de regiotafel hoogcomplexe ggz

Uw huisarts, behandelaar of zorgverzekeraar kan u aanmelden voor de regiotafel hoogcomplexe ggz. Hier werken professionals, aanbieders en verzekeraars samen om een passend behandelaanbod voor u te vinden.

Voor aanmelding moet u aan een aantal criteria voldoen. Zo moet u meerdere psychiatrische aandoeningen hebben en een uitgebreid traject hebben doorlopen van (specifieke) behandelingen.

Overzicht van de regiotafels:

Bron: Ministerie VWS