Reactie Caleidoscoop op uitspraak Tuchtcollege tegen het AAA (voormalig TRTC Utrecht)

Reactie Caleidoscoop op uitspraak Tuchtcollege tegen het AAA (voormalig TRTC Utrecht)

Amersfoort, 15 april 2021

Met verbazing lazen we het bericht van Argos (23 maart 2021, zie voetnoot) waarin openbaar gemaakt werd dat het Regionale Tuchtcollege in Amsterdam een leidinggevende van het Academisch Angstcentrum Altrecht heeft berispt. Het gaat hier om het voormalig Top Referent Trauma Centrum, wat per januari 2020 is opgeheven. De leidinggevende is berispt omdat deze meermalig contact heeft gehad met de ouders van de cliënt zonder haar toestemming. Daarnaast heeft het tuchtcollege bepaald dat de leidinggevende de privacy en het beroepsgeheim heeft geschonden door veelvuldige inzage in het dossier van de cliënt.

 

Waarom loggegevens worden bijgehouden

De cliënte in deze zaak kwam via gesprekken met haar therapeuten en het opvragen van de loggegevens, achter de misstanden. GGZ-instellingen in Nederland zijn verplicht om loggegevens bij te houden van wie er in hun dossier kijkt en welke gegevens zijn bekeken.

Zorginstellingen gebruiken meestal een systeem waar in principe iedereen met de juiste rechten toegang heeft tot dossiers. Binnen de huidige wetgeving zijn instellingen vrij om te bepalen hoe er wordt omgegaan met inzage in dossiers door derden binnen de instelling. In het kader van kwaliteitswaarborging kunnen personen die niet per definitie inhoudelijk betrokken zijn bij een behandeling wel een dossier inzien. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor secretarissen en notulisten.

Door de manier waarop patiëntendossiers worden bijgehouden en de systemen waarmee instellingen werken, is er in het overgrote deel van de gevallen geen opgaaf van reden voor het lezen van dossiers. De loggegevens geven weer door wie en wanneer in het dossier is gekeken.

Na het hebben van meerdere gesprekken, ook na ons initiële statement, hebben wij begrepen dat de persoon in deze kwestie als inhoudelijk leidinggevende onder andere de functie had om dossiers goed op orde te houden. Deze functie heeft therapeute inmiddels neergelegd.

 

De impact op (ex-)cliënten en gebrekkige transparantie

Het bestuur is geschrokken van de schending van de privacy en veiligheid van cliënten bij Altrecht. Wat ons vooral verbaast is dat pas ná publieke ophef de leidinggevende heeft besloten haar functie(s) neer te leggen binnen het team. Buiten de schok rondom de voormalig leidinggevende zelf, vinden wij vooral het gebrek aan transparantie vanuit Altrecht kwalijk.

 

Sinds de berisping en de openbaarmaking van de zaak hebben velen in onze achterban ook hun loggegevens opgevraagd. Hieruit is gebleken dat ook bij andere (ex-)cliënten van het AAA in hun dossier is gekeken door de betreffende leidinggevende. De reden hiervoor is bij ons niet bekend. We hebben opgemerkt dat de zaak voor veel onrust zorgt bij de achterban en wij maken ons daar ernstige zorgen om.

 

Altrecht heeft namelijk op geen enkele manier duidelijk gemaakt hoe een herhaling van deze situatie in de toekomst voorkomen wordt. Noch laat zij zien hoe ze de veiligheid en het vertrouwen van hun cliënten gaat waarborgen en herstellen. (Ex-)cliënten zijn niet geïnformeerd over de zaak. Het lijkt ons juist van essentieel belang dat de instelling helder en transparant is in hun communicatie, zowel intern als extern.

 

De patiëntengroep die o.a. bij Altrecht in behandeling is (geweest), zoekt veelal hulp voor de gevolgen van traumatische gebeurtenissen in hun leven. Vertrouwen speelt een cruciale rol in de behandeling hiervan. Daarnaast is het een algemeen gegeven dat cliënten, ongeacht voor welke klachten zij hulp zoeken, erop moeten kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens, dossier en andere informatie.

 

Hoe voorkomt Altrecht herhaling en hoe herstelt zij het vertrouwen van getroffen cliënten?

Wij zien dat het vertrouwen ernstig is geschaad bij (ex-)cliënten die wij hebben gesproken, enerzijds door het gedrag van de behandelaar in kwestie en anderzijds door de manier waarop Altrecht daarover (niet) communiceert. We roepen Altrecht op om transparant te zijn, hun beleid te evalueren, en nader onderzoek in te stellen.

 

Altrecht moet alles in het werk stellen om het vertrouwen terug te winnen van de cliënten en duidelijk maken hoe zij de privacy en veiligheid van hun cliënten garanderen. Daarnaast moet zij volledige openheid en hulp bieden aan (ex-)cliënten die hun loggegevens op willen vragen naar aanleiding van deze zaak. Aangezien deze medewerker nog steeds werkzaam is bij Altrecht, vragen wij ons af of het probleem niet verplaatst wordt naar een andere afdeling.

 

Wij zouden graag zien dat er open communicatie is, wat het vertrouwen tussen cliënten en de instelling kan herstellen. Juist met deze situatie in acht genomen, moet er een nieuwe basis van vertrouwen komen te liggen. Cliënten moeten namelijk nu, en ook in de toekomst, veilig en vertrouwd hun behandeling aan kunnen gaan binnen Altrecht.

 

Was of ben je cliënt bij het Academisch Angstcentrum Altrecht?

Ben je cliënt (geweest) bij TRTC/AAA Utrecht, en heb je vragen, wil je meer weten of wil je je verhaal kwijt? Wij doen ons best om je dan verder te helpen. Ook kunnen we je een luisterend oor bieden. Neem hiervoor contact op met onze lotgenotentelefoon of het bestuur middels onderstaande gegevens.

 

Media en professionals

Voor vragen vanuit de media, zorginstellingen en -professional zijn wij bereikbaar op 033 - 8200 208, optie 4, of mail naar bestuur@caleidoscoop.nl.

 

Het bestuur van Caleidoscoop

 

Caleidoscoop | Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

T: 033 - 8200 208

mail@caleidoscoop.nl

www.caleidoscoop.nl

 

 

Voetnoot:

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Amsterdam:

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2002/ECLI_NL_TGZRAMS_2002_10

 

Bericht Argos over uitspraak Tuchtcollege:

https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2021/leidinggevende-traumacentrum-altrecht-berispt-voor-schending-beroepsgeheim.html

 

Bericht op de website van Altrecht:

https://www.altrecht.nl/actueel/update-berisping-regionaal-tuchtcollege/