Problemen met je zorgverzekeraar? Je kunt terecht bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Problemen met je zorgverzekeraar? Je kunt terecht bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Ken jij de SKGZ al? 

De vergoeding voor je GGZ-behandeling is afgewezen door je zorgverzekeraar en je bent het daar niet mee eens. Of je hebt bezwaar tegen de indirecte kosten die je zorgverlener in rekening brengt, want je bent maar een uur op gesprek geweest. Of je begrijpt niet waarom de kosten van een behandeling van je eigen risico afgaan. Kom je daar niet uit met je zorgverzekeraar? Dan kun je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). 

Wie zijn wij? 

De SKGZ helpt verzekerden bij problemen met hun zorgverzekeraar. We zijn onpartijdig en deskundig en we behandelen klachten over zorgverzekeringen. De overheid heeft ons daarvoor erkend als geschilleninstantie. Alle zorgverzekeraars zijn bij ons aangesloten. 

Sarah de Vries is dossierbehandelaar klachten bij de SKGZ. 'In de GGZ gaat het vaak om problemen zoals vergoedingen voor behandelingen in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld voor verslavingen. Klachten zijn er ook over de kosten van een behandeling. Die zijn vooraf soms niet duidelijk voor verzekerden. Dan kun je schrikken als je de rekening krijgt. Of verzekerden hebben vragen of klachten over de wachttijden voor de start van een behandeling.’  

Hoe ziet onze hulp eruit? 

Onze bemiddeling bij problemen is gratis. De ombudsman kijkt naar je situatie om te zien of alle regels rondom vergoedingen op de juiste manier zijn toegepast. Als alles klopt, kunnen we je uitleg geven over het besluit van de zorgverzekeraar en je adviseren. 'Vaak is het al voldoende als we duidelijk maken hoe de kosten zijn berekend', vertelt Sarah. 'Soms zijn mensen het financiële overzicht over hun zorgkosten kwijt, dan kunnen we daarbij helpen.' 

Bij onduidelijkheden in de situatie van een verzekerde nemen we contact op met de zorgverzekeraar. Dat doen we ook als we denken dat de regels niet goed zijn toegepast of er fouten in berekeningen zitten. De zorgverzekeraar kan na onze bemiddeling terugkomen op een eerdere beslissing. Bijvoorbeeld door een uitzondering te maken en een bepaalde behandeling toch te vergoeden. 

Je kunt ook terecht bij de geschillencommissie van de SKGZ. Dat kost € 37. Deze commissie kijkt naar de polisvoorwaarden en de wetgeving en luistert naar de verzekerde en de zorgverzekeraar. De geschillencommissie geeft bindend advies. ‘Dat betekent dat zowel verzekerde als zorgverzekeraar verplicht zijn om zich aan het advies te houden’, zegt Sarah. 

Krijg je gelijk bij de geschillencommissie, dan wordt de € 37 vergoed. Na het bindend advies kun je alleen nog naar de rechter om een uitspraak te krijgen over de procedure, maar niet meer over de klacht zelf. 

Hoe weet ik of de SKGZ mij kan helpen? 

Vul daarvoor de korte test in op: www.skgz.nl/aan-het-juiste-adres. Of bel: 088 900 6900 (maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00). 

Stappenplan bij klachten over de zorgverzekeraar: 

  1. Ben je het niet eens met een beslissing van je zorgverzekeraar? Vraag om een schriftelijke heroverweging via e-mail. 

  1. Helpt dat niet? Stuur dan een kopie van de klacht en de reactie van de zorgverzekeraar naar de SKGZ: www.skgz.nl/klacht-indienen. Doe dat binnen een jaar na de reactie van de zorgverzekeraar.