Oprichting Stichting Spotlight voor kinderen in mensenhandel

Oprichting Stichting Spotlight voor kinderen in mensenhandel

Spotlight gaat op eigen benen staan
[persbericht Spotlight]

April 2022 is Stichting Spotlight opgericht door drie overlevenden die als kind georganiseerd geweld, meemaakten; Stefanie Terpstra, Ellen Kokelaar en Beatrix Verhofstad. Dit doen zij in samenspraak met een team van overlevenden die ieder een eigen ervaring in kan brengen. Omdat het moeilijk is om los te komen van dergelijke duistere criminele netwerken is het vaak onmogelijk om in je eentje je stem te laten horen. Om een helder schijnende lichtbundel te kunnen werpen op duistere zaken communiceert Spotlight op manieren waarbij anonimiteit geborgen kan blijven en maakt het mogelijk om een krachtige gezamenlijke stem uit te brengen naar politiek en media. Hiermee wil Spotlight wil een einde maken aan georganiseerd kindermisbruik, mensenhandel en kindermoord in Nederland.

Het probleem dat deze groep ervaart is dat de misdaad zo ongelofelijk gruwelijk is, dat de omgeving, de hulpverlening en zelfs politie en justitie het sadistisch geweld dat kinderen toegebracht wordt niet niet kunnen bevatten en daarom vaak met ongeloof benaderen. Hierdoor faalt opsporing en vervolging. Helaas weten wij maar al te goed dat dergelijke praktijken in sterk georganiseerde vorm voorkomen in Nederland. De Spotlight werkgroep begon in 2019 onder Caleidoscoop en daarna onder Stichting Misbruikt! en dat is niet ongezien gebleven:

  • Tweede Kamer verzoekt om onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik
  • Brief van Grapperhaus 20210428 TK brief van Grapperhaus "Georganiseerd ritueel misbruik van minderjarigen", instelling commissie Hendriks
  • 20211215 TK brief van Grapperhaus "Kindermishandeling"
  • Artikel Telegraaf van Wierd Duk
  • Spotlight | Caleidoscoop

Het moment geheel zelfstandig en onafhankelijk verder te gaan is nu aangebroken. Iedereen die met dergelijk geweld te maken heeft kan (anoniem) aanhaken bij Spotlight. Je mag graag bellen of mailen ook wanneer je twijfels hebt of je mee wilt doen of in de doelgroep past. De ervaringen van deze groep worden doorgeven naar politiek, beleidsmakers en media.

Brieven van onze hand zijn (opvraagbaar/ vindbaar via het Spotlight-mailadres)

  • Brief met ervaringsverhalen aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid en aan de Minister van Rechtsbescherming
  • Brief aan beide ministers over de noodzaak van onderzoek naar de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ)
  • Brief aan Tweede Kamer over de voorzitter van Commissie Hendriks
  • Brief aan Tweede Kamer met zorgen over verantwoordelijkheden van Commissie Hendriks

Voor meer informatie of contact