Online themadag 19 november | 'Hier en nu', sporen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Online themadag 19 november | 'Hier en nu', sporen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Online Themadag ‘Hier en nu’, sporen van huiselijk geweld en kindermishandeling | Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid

Wie als kind te maken heeft gehad met lichamelijke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik weet hoeveel invloed dit heeft op de rest van je leven. Het ontbreken van veiligheid, geborgenheid en liefde heeft plaats gemaakt voor een jarenlange zoektocht naar verwerking, erkenning en acceptatie. Wat voor invloed heeft dit op jouw leven en die van jouw naasten? En hoe doorbreken we de cirkel van kindermishandeling?

Datum: vrijdag 19 november 2021
Tijdstip: 13.00 - 16.00 uur 
Locatie: Online, vanuit Beeld & Geluid, Den Haag

Aanmelden

Zie de mens achter het slachtoffer en de pleger

Op deze themadag willen de Academie van Herstel en Ervaringsdeskundigheid en GGD Haaglanden  laten zien hoe de cirkel van geweld generaties lang kan doorwerken en hoe dun de scheidslijn tussen slachtofferschap en daderschap werkelijk is. En hoe makkelijk je aan de andere kant van het spectrum terechtkomt, wanneer je niets anders kent dan pijn: ‘Je bent eens een slachtoffer en daardoor altijd een slachtoffer.' Of: 'je bent eens een pleger en daardoor altijd een pleger.' Maar zo rechtlijnig is het niet.

Het is belangrijk dat we de mensen zien achter de slachtoffers en de plegers. Dat slachtoffers kunnen vertellen wat de enorme impact van geweld is op hun leven. Maar ook dat plegers kunnen vertellen waarom zij iets hebben gedaan. Wat is hieraan voorafgegaan? Wat is het onderscheid tussen slaan uit (oude) pijn, onmacht en frustratie of geweld doelbewust inzetten? Als we vanuit een menselijke benadering naar anderen kijken, kunnen we grote stappen maken, openheid geven en dit bespreekbaar maken. Dit biedt erkenning, herkenning en troost. Tijdens deze themadag zullen enkele aansprekende sprekers en ervaringsdeskundigen het woord voeren met een interactief programma.

Voor wie
De themabijeenkomst is bedoeld voor lotgenoten, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals binnen gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, GGZ en rijksoverheid.

Programma

Lotgenoten en professionals zullen deelnemen aan het programma en krijgen scherper zicht op de korte en lange termijn effecten van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bewustwording, verbreding, verdieping en het versterken van empowerment en kracht zijn belangrijke kernpunten. Daarnaast worden handvatten aangereikt om de complexe gevolgen van trauma te begrijpen en beantwoorden. Binnenkort wordt het inhoudelijk programma verder bekend gemaakt.

Deelnemen aan de themadag

Wilt u deelnemen aan deze themabijeenkomst?
Meld u dan digitaal aan.


 
Vragen of meer informatie
Neem dan contact op met:
Hameeda Lakho: info@herstel-ervaringsdeskundigheid.nl

Website: www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl