Online ALV en workshops/ lezing op zaterdag 7 november 2020

Online ALV en workshops/ lezing op zaterdag 7 november 2020

Beste leden van Caleidoscoop.

Helaas moeten we jullie vertellen dat wij ook de najaars ALV en workshops niet fysiek kunnen houden. De onzekerheid waar het de ontwikkelingen van het corona-virus betreft, heeft ons doen besluiten om de ALV online te houden. Wij zijn op dit moment in gesprek met enkele workshopgevers en iemand die een lezing wil geven, om te kijken of het programma te bewerken is zodat het online gegeven kan worden.

Wanneer: zaterdag 7 november 2020

Locatie: Online (via Microsoft Teams)

Tijd: ALV - 10.30 uur, workshop/ lezing: 13.00 uur.

Voor zover we nu kunnen inschatten, beginnen we om 10.30 uur met de ALV. Na de ALV lassen we een pauze in tot 13.00 uur waarna de workshop of lezing begint. We hopen in de middag 2 programmaonderdelen te kunnen aanbieden welke elkaar met een kleine pauze opvolgen.

Twee weken voor deze dag ontvangen jullie het definitieve programma. Hou ook de website in de gaten.

Ook is het enkele dagen voor de ALV mogelijk ondersteuning te krijgen over de werking van Teams.

De concept agendapunten van de ALV zijn als volgt:

  1. Welkom 
  2. Notulen vorige vergadering 
  3. Vanuit het bestuur
  4. Kascommissie/jaarrekening 2019
  5. Begroting 2021
  6. Klachtencommissie 
  7. Verslag van Annemarie Lunenberg, onze vrijwilligersondersteuner
  8. Verslag van onze vrijwilligers
  9. Bestuursverkiezing 
  10. Wat verder ter tafel komt 

Mochten er nog vragen zijn stuur dan een mail naar: bestuur@caleidoscoop.nl

We hopen dat jullie erbij kunnen en willen zijn!

Het bestuur van Caleidoscoop

[Deze brief is twee weken geleden naar alle leden verstuurd, gelijktijdig met het verzenden van de Caleidokrant]