Onderzoek naar vermoeidheid bij chronische aandoeningen

Onderzoek naar vermoeidheid bij chronische aandoeningen

Wil je mee doen aan een onderzoek naar vermoeidheid bij chronische aandoeningen? Het gaat om een vragenlijst die onderdeel is van een gelijknamig project door ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en de SGF (Samenwerkende GezondheidsFondsen). MIND en haar achterban doet mee aan dit onderzoek, omdat we horen dat vermoeidheid veel voorkomt bij psychische aandoeningen. Tegelijkertijd zien we dat bij professionals nog onvoldoende aandacht voor vermoeidheid is. Er zijn intussen veel interventies beschikbaar, maar er is nog weinig onderzoek gedaan of ze inderdaad helpen. Daarom hopen wij dat het tot een programma komt, dat een belangrijke bijdrage kan leveren om vermoeidheid beter te kunnen behandelen.

De online vragenlijst is een belangrijke start. We hopen hiermee meer inzicht te krijgen in het voorkomen van vermoeidheid bij mensen met een chronische aandoening. Daarnaast krijgen we een beeld van de mogelijke  behandelingen die je hebt ondergaan. Je kunt deze vragenlijst bereiken via de volgende website: https://questionnaire.radquest.org/Respondent/BatterijLink/StartLink?vragenlijstID=ab32cb8a-fd1a-43d4-83d3-541529f39ac7&secureID=2bc20076-d2ac-48d8-b787-e2779ca6e3b2

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De gegevens uit de vragenlijsten zijn vertrouwelijk en zullen anoniem worden verwerkt. Dit onderzoek is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van het academisch ziekenhuis Maastricht en Universiteit Maastricht (METC azM/UM).

Bron: MIND