Onderzoek georganiseerd misbruik onder slachtoffers en hulpverleners

Onderzoek georganiseerd misbruik onder slachtoffers en hulpverleners

Het Kenniscentrum TGG wordt gevormd door een groep professionals die in hun werk te maken hebben (gehad) met overlevenden van georganiseerd misbruik.

Zij willen deze vorm van misbruik onder uw aandacht brengen met als doel dat de slachtoffers gerespecteerd en erkend worden en dat zij beter geholpen en behandeld kunnen worden. Dit doet het Kenniscentrum TGG door onderzoek, publicaties, informatie en doorverwijzing.

Onderzoek georganiseerd misbruik: voor slachtoffers

VPRO Radio 1 programma Argos onderzoekt georganiseerd misbruik in Nederland met een vragenlijst. We waarderen iedere poging om deze vragenlijst in te vullen enorm. We beseffen dat u sommige antwoorden misschien niet durft te delen. Deze vragen kunt u overslaan. Ook dan is het voor ons zeer waardevol als u aan deze enquête deelneemt.

De vragenlijst kunt U hier vinden: https://kenniscentrumtgg.org/nl/home/

Onderzoek georganiseerd misbruik: voor hulpverleners

Help mee om de grootte en aard van TGG in Nederland in kaart te brengen. Wij vragen alle cliënten hun behandelaar deze link https://kenniscentrumtgg.org/ te geven met het verzoek de vragenlijst voor hulpverleners in te vullen.

Een speciaal verzoek aan mantelzorgers: de vragenlijst is niet voor jullie bedoeld, maar we zouden wel graag ook van jullie een aantal zaken weten: met hoeveel TGG cliënt(en) je werkt en sinds hoe lang; en of deze cliënt(en) ook een hulpverleningscontact hebben. Als dat laatste het geval is ,zouden we zeer op prijs stellen als je die hulpverlener(s) op de hoogte stelt van onze vragenlijst en vraagt of ze deze willen invullen en opsturen. Laat ons dit weten; alvast dank.

Stuur je antwoorden naar nieuwsbrief@kenniscentrumttg.org