Onderzoek naar de extra coronamaatregelen | Oproep MIND

Onderzoek naar de extra coronamaatregelen | Oproep MIND

Doe mee met het onderzoek naar de extra coronamaatregelen

Sinds het begin van de coronacrisis doet MIND onderzoek naar de gevolgen van corona en de maatregelen voor cliënten en naasten in de ggz. Onze nieuwste uitvraag gaat over de lockdown, avondklok en andere extra maatregelen die in december en januari zijn ingevoerd. Wil je jouw ervaring met ons delen?

>> Vul hier de vragenlijst in: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/corona6

De resultaten van het onderzoek gebruiken we om professionals, beleidsmakers en het brede publiek te informeren en om de belangen van onze achterban te behartigen.

De resultaten van onze eerdere corona-onderzoeken vind je op onze website: https://mindplatform.nl/nieuws/corona-onderzoek-mind-nieuwe-uitvraag-en-alle-resultaten-tot-nu-toe

MIND | www.wijzijnmind.nl