NRC: "Uw depressie duurt te lang, onze behandeling stopt hier" | Over langdurige zorg bij PsyQ

NRC: "Uw depressie duurt te lang, onze behandeling stopt hier" | Over langdurige zorg bij PsyQ

NRC-onderzoek
"Ggz-instelling PsyQ gaf psychologen en psychiaters opdracht lang durende behandelingen abrupt te staken. Nieuwe patiënten leveren meer op.

Wat is het nieuws?

  • PsyQ, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met 33 vestigingen, nodigt patiënten van de wachtlijst uit voor een intakegesprek terwijl van tevoren bekend is dat voor hen geen behandeling beschikbaar is
  • Dit gebeurt, zeggen behandelaren tegen NRC, om extra inkomsten binnen te halen en om aan productienormen te voldoen – een intakegesprek is declarabel voor PsyQ bij de verzekeraar.
  • PsyQ is aan het reorganiseren wegens financiële problemen en te lange wachtlijsten. Een ‘veranderprogramma’ is erop gericht korter te behandelen, sneller diagnoses te stellen en veel meer patiënten te behandelen door voornamelijk groepstherapie te bieden."

Op 2 juli heeft PsyQ/ Parnassia Groep gereageerd op het artikel in NRC.

[Omdat we geen rechten hebben om het artikel als geheel te publiceren op onze site, plaatsen we slechts de inleiding. Lees hier het hele artikel in NRC, inclusief reactie van PsyQ]