Nieuw voor leden van Caleidoscoop: meetings

Nieuw voor leden van Caleidoscoop: meetings

Aan verenigingsleden biedt Caleidoscoop sinds kort de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met andere leden en lotgenoten in contact te komen. Tijdens een recente ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV) noemden aanwezige leden dat zij behoefte hadden aan meer vormen van (lotgenoten)contact.

Het idee ontstond toen om laagdrempelige, regionale ontmoetingen (meetings) te organiseren. Leden kunnen zelf het initiatief nemen tot zo'n bijeenkomst, en/ of zich aansluiten bij een al geplande ontmoeting.

De communicatie hierover vindt plaats op het ledendeel, dat alleen toegankelijk is voor verenigingsleden.

Wat houdt een meeting in?

Een meeting is een éénmalige bijeenkomst waarbij je andere lotgenoten kunt ontmoeten. Je gaat dan bijvoorbeeld eens met elkaar wandelen, ergens iets drinken of naar een museum. Deze bijeenkomsten zijn niet-structureel, er is geen vast programma en ze staan voor alle leden open. Wel is de afspraak altijd op een neutrale, openbare plaats (dat wil zeggen: niet bij iemand thuis). De meetings gaan uit van gelijkwaardig en respectvol onderling contact. De beschikbaarheid is afhankelijk van de initiatieven van leden. We gaan er van uit dat dit meestal groepjes zullen zijn. Van te voren zul je met elkaar overleggen over de tijdsduur.

Elk lid kan het initiatief nemen tot zo'n bijeenkomst in hun omgeving, waarbij zijn/ haar/ hun taak enkel bestaat uit de communicatie met de geïnteresseerden over de datum, tijd en plaats. In principe is elke meeting eenmalig, tenzij het betreffende lid er voor kiest dit vaker te willen organiseren. Dit zal altijd vermeld staan op betreffende pagina in het ledendeel.

>> Lees hier verder voor alle informatie over meetings