Naasten in kracht

Naasten in kracht

Ik, jij, wij, zij

Deze vier perspectieven staan centraal in de interactieve website die we aan het ontwikkelen zijn speciaal voor naasten van mensen met psychische klachten. Het project is opgezet met 9 cliënten- en familieorganisaties uit de GGz sector. Caleidoscoop werkt mee en levert input vanuit ervaringsdeskundigen.

 

In 2018 gaan we de website stap voor stap lanceren. Het hart van de website wordt gevormd door ervaringsverhalen. Door de ervaringsverhalen willen we laten zien dat er heel veel andere naasten zijn die mogelijk met dezelfde thema’s worstelen als jij. Uit de verhalen kun je troost halen maar ook tips en adviezen. Op basis van een zoekprofiel krijg je ervaringsverhalen te zien die voor jou relevant zijn.

Vier perspectieven: wat zoek jij?

De website is bedoeld voor naasten van mensen met psychische klachten. Jij als naaste bent bij ons de hoofdpersoon; de ik. Maar als naaste sta je in directe verbinding met je kind, partner of ouder met een psychische kwetsbaarheid. En samen maak je onderdeel uit van een gezin en vriendenkring. En als naaste heb je mogelijk ook te maken met de hulpverlening. In de ervaringsverhaIen staan deze vier perspectieven centraal. Het ik, jij, wij en zij perspectief. Deze vier perspectieven komen niet uit de lucht vallen maar komen voort uit de 10 groepsinterviews die we hebben gehouden met naasten. Hieronder kort wat voorbeelden van de vier perspectieven.

Het ik perspectief gaat jou als naaste en waar jij tegen aanloopt en hoe om te gaan met de ander. Je zult ervaringsverhalen teruglezen die ingaan op vragen als Mag ik nee zeggen? Hoe ga ik om met de emoties van een ander? Hoe ga ik om met gevoel van machteloosheid?

Het jij perspectief gaat over het omgaan met, zorgen voor en het ondersteunen van de persoon met psychische kwetsbaarheid. Hoe houd ik contact met mijn naaste? Hoe houd ik een gelijkwaardige relatie? Mag ik vragen wat er in de therapie is besproken?

Het wij perspectief heeft te maken met je gezin en vriendenkring. Hoe het sociale netwerk kennis kan krijgen en jou als naaste ondersteuning kan bieden. Maar ook: hoe zorg ik dat ik andere gezinsleden voldoende aandacht geef? Hoe leg ik aan mijn kinderen uit wat er met mijn man aan de hand is?

Het zij perspectief gaat in op hoe je om kunt gaan en wat je mag verwachten van de hulpverlener. Hoe vind je eigenlijk goede zorg voor de persoon met psychische kwetsbaarheid? Hoe kan ik samenwerken met de hulpverlener?

We zijn benieuwd in welk perspectief jij, als naaste, het meest geïnteresseerd bent in je zoektocht naar tips, steun en informatie. En over welk perspectief zou jouw eigen verhaal gaan? Dat is voor ons belangrijke informatie.

 

Deel je verhaal

Het succes van de website valt of staat met het aantal verhalen dat op de website geplaatst wordt. Momenteel doen we een pilot om een aantal voorbeeldverhalen te verzamelen. Begin 2018 doen we een oproep om ook jouw verhaal te delen. Houd onze website in de gaten voor de ontwikkelingen. Kun je niet wachten, heb je een idee of een vraag. Mail dan naar Marloes Martens (projectleider Naasten in Kracht) via m.martens@rescon.nl met de vermelding van: ik kan niet wachten.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met de projectleider: Marloes Martens, m.martens@rescon.nl

 

Variant voor Twitter

Ik, jij, wij, zij. In welk perspectief ben jij het meest geïnteresseerd? Laat het ons weten via m.martens@rescon.nl

In het project Naasten in Kracht wordt gewerkt aan een interactieve website speciaal voor naasten. Lees hier meer.

Hoe leg ik aan mijn kinderen uit wat er met mijn man aan de hand is? via de toekomstige website leest u verhalen van anderen.