Mind: "Doen en doorpakken in de ggz urgenter dan ooit"

Mind: "Doen en doorpakken in de ggz urgenter dan ooit"

Tweede kamer

 

De geestelijke gezondheidszorg staat in brand. De urgentie om problemen in de ggz aan te pakken is groter dan ooit. De veelvuldige ondertekening van de petitie 'Lijm de zorg' maakt duidelijk dat een groot aantal Nederlanders dit ook zo ziet. Deze actie steunt de koers die MIND al vaart. Dit signaal zet ons werk extra kracht bij. MIND roept haar achterban dan ook op om de petitie te tekenen en te laten horen dat er nú veranderingen moeten komen.

MIND gaat zelfs nog een stap verder. Als belangenbehartiger van cliënten in de ggz willen we ons hard maken om de genoemde punten ook te realiseren. Met onze ervaring en kennis zijn wij in staat om praktische oplossingen aan te dragen en partijen te bewegen. MIND geeft hiermee continuïteit aan de oproep en kan constructief aan de genoemde punten werken. We zullen daarbij met name inzetten op prioriteit van zorg voor mensen met de meest complexe problemen, terugdringen van wachttijden, voorkomen van dwang in de zorg, stoppen van conflicten tussen verzekeraars en instellingen, versterking van cliëntenrechten en inzet van ervaringskennis.

Onderteken de petitie Lijm de zorg hier.

Algemeen Overleg Tweede Kamer

In voorbereiding op het komend overleg met de tweede kamer op 29 januari aanstaande, roept MIND in haar brief de staatssecretaris op om de urgente problemen met wachttijden, ambulantisering en een aantal onderwerpen rond verward gedrag aan te pakken en draagt de volgende oplossingen aan: lees hier verder op de website van Mind