Kascommissieleden gezocht!

Kascommissieleden gezocht!

Als kascommissielid controleer je de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Je kijkt kritisch naar het jaarverslag en de bestedingen en de verantwoording door het bestuur, en onderzoekt samen met één of meerdere kascommissieleden of de uitgaven verantwoord zijn. Ook controleer je of er eventueel wettelijke regels overtreden worden en of je risico's voor de vereniging signaleert. Je stelt de penningmeester/ het bestuur vragen over de kas en kijkt of je aanbevelingen hebt voor de bestedingen die komen. Dat kan zowel gaan over de inkomsten als over de uitgaven, maar ook of de inkomsten wel doelmatig en in onderlinge verhouding worden ingezet voor de doelen van de vereniging.

Je krijgt bij wijze van spreken inzicht in het financiële hart van de vereniging en controleert of dat hart nog gezond is en of er goed voor wordt gezorgd.

Leden die dit hebben gedaan, geven aan dat ze het boeiend vonden om zo inzicht te krijgen in het kasboekje van de vereniging en aanbevelingen te mogen doen.

  • Je werkt samen met een al ervaren kascommissielid, die je kan inwerken en helpen.
  • Kascommissieleden voeren hun werkzaamheden één keer per jaar uit, voorafgaand aan de voorjaars-ALV. Je maakt uiteindelijk een verslag met jullie bevindingen, en tijdens de ALV breng je alle andere leden daarvan op de hoogte. Zo worden de andere leden adequaat geïnformeerd over het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en kunnen zij hun oordeel geven over dat beleid.
  • Omdat je namens de leden deze controlewerkzaamheden uitvoert, stel je je verkiesbaar tijdens de ALV.
  • Je krijgt een onkostenvergoeding voor je rol als commissielid conform de vrijwilligersvergoedingen die we hanteren.

Heb je vragen of wil je je aanmelden als kascommissielid? We horen graag van je via bestuur@caleidoscoop.nl!