"Ingelast Kameroverleg wachttijden: onvoldoende resultaat" | Nieuws van MIND

"Ingelast Kameroverleg wachttijden: onvoldoende resultaat" | Nieuws van MIND

Op verzoek van MIND heeft de Tweede kamer op 17 februari een overleg ingelast over de wachttijden in de ggz. Ondanks diverse inspanningen het afgelopen half jaar van VWS en een afname van de verwijzingen naar de ggz, wordt onvoldoende resultaat geboekt. Teveel mensen wachten te lang op hulp. In sommige regio’s staan de wachttijden momenteel zelfs op zwart en wachten mensen met ernstige psychische aandoeningen gemiddeld 40 weken of meer op hulp. MIND wil dat de Vereniging van Nederlandse Gemeente volwaardig deelneemt aan de oplossing en dat haast wordt gemaakt met inzicht in tekorten aan behandelmogelijkheden in de ggz.

Meer inzet van voorzieningen in sociaal domein

Wachttijden kunnen alleen terug gedrongen worden als de druk op de ggz structureel verminderd wordt. Een goede samenwerking met gemeenten en het sociaal domein is daarbij essentieel. Een deel van de zorgvragen die nu bij de ggz terecht komt, kan goed of soms zelfs beter met voorzieningen van gemeenten beantwoord worden. Daarnaast kunnen mensen eerder uitstromen uit de ggz, wanneer de aansluiting op ondersteuning vanuit het sociaal domein beter geregeld is. Denk bijvoorbeeld aan steun van lotgenoten en inloopmogelijkheden in onder andere zelfregiecentra.

Zicht op het behandeltekort

Om de problemen met wachttijden in de ggz op te lossen, is inzicht in de benodigde en beschikbare capaciteit essentieel. Enerzijds om vraag en aanbod beter te verdelen, maar ook om zicht te hebben op capaciteitstekorten. MIND dringt al langer aan op overzicht van de tekorten en wil snel antwoord zodat gericht geïnvesteerd kan worden. We denken daarbij onder meer aan behandelcapaciteit voor cliënten met trauma, autisme, dissociatieve stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. In november 2020 hebben Groen Links en de VVD een motie ingediend om inzicht te geven in de behandeltekorten en benodigde behandelcapaciteit. MIND roept de kamer op om de staatssecretaris te vragen wanneer de aangenomen motie gerealiseerd wordt.

Lees onze volledige inbreng voor het Schriftelijk Overleg Vaste Kamercommissie VWS Wachttijden op 17 feb 2021.

Lees ook ons verkiezingspunt psychische hulp voor iedereen voor de kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

Bron: MIND