Hulplijn voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg

Hulplijn voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, hun naasten en hulpverleners kunnen terecht bij de telefoonlijn van het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor informatie en ondersteuning. Voor hulpverleners is er ook een kennisdossier beschikbaar dat antwoord geeft op vragen als ‘Hoe kon dit gebeuren?’ en ‘Hoe kan ik als hulpverlener slachtoffers en naasten helpen?’.

Het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, hun naasten en hulpverleners (CIE) is één van de acties van het maatregelenpakket opgesteld door de Rijksoverheid naar aanleiding van het rapport ‘Onvoldoende beschermd’ van Commissie De Winter. Het CIE wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het informatie- en expertisepunt biedt door middel van een telefoonlijn informatie en ondersteuning en kan begeleiden bij het zoeken naar hulp. Ook heeft het CIE de informatiewebsite geweldindejeugdzorginfo.nl opgezet, inclusief een open kennisdossier voor professionals.

Telefoonlijn voor luisterend oor en hulpverwijzing

De telefoonlijn 0800-1238 (gratis) is bedoeld voor volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, eventueel ook hun naasten, en hulpverleners. De medewerkers van de info- en advieslijn bieden een luisterend oor en ondersteuning bij het zoeken naar hulp. Deze info- en advieslijn wordt later uitgebreid met een chatservice. De telefoonlijn wordt bemand door infolijnmedewerkers die getraind zijn door een deskundige van het Trimbos-instituut, een externe expert op het gebied van trauma, crisis- en slachtofferhulpverlening, en een ervaringsdeskundige. 

Bekijk hier de openingstijden van het gratis nummer 0800=1238

Nieuw: kennisdossier ‘Geweld in de jeugdzorg’

Op de geweldindejeugdzorginfo.nl is nu ook een open kennisdossier te vinden. Het dossier gaat over het geweld in de jeugdzorg en de slachtoffers. Het kennisdossier is vooral geschreven voor hulpverleners, maar is toegankelijk voor iedereen. Informatie in het kennisdossier:
* Wat is er gebeurd? In deze module leest u meer over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg.
* Hoe kon dit gebeuren? In deze module leest u door welke problemen geweld in de jeugdzorg kon gebeuren.
* Wat zijn de gevolgen? In deze module leest u wat de gevolgen van het geweld kunnen zijn, als kind en volwassene.
* Wat zijn de signalen? In deze module leest u hoe u geweld in de kindertijd kunt herkennen.
* Hoe kun je helpen? In deze module leest u hoe u het gesprek aangaat en hoe u kunt helpen.

Bron: Trimbos