"De hervonden herinneringencampagne van het LEBZ"

"De hervonden herinneringencampagne van het LEBZ"

Toen de Vlaamse schrijfster Griet op de Beeck in De Wereld Draait Door vertelde dat ze misbruikt is door haar vader viel een leger van columnisten en geheugenwetenschappers over haar heen. Was het wel waar wat ze vertelde? Is het misbruik aangepraat door haar therapeut?

Opvallend was dat niemand van de criticasters Op de Beeck persoonlijk kende of haar verhaal had onderzocht. Toch beweerden ze stellig dat haar verhaal niet kon kloppen. Op de Beeck was er maanden ziek van.

Argos kreeg e-mails in handen van de LEBZ, de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken die het Openbaar Ministerie adviseert bij complexe zedenzaken. De e-mails werpen nieuw licht op de mediastorm die destijds ontstond.

Update 11-5-2021 Kamerlid Michiel van Nispen stelde vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid over de rol van de LEBZ in het publieke debat omtrent hervonden herinneringen.

[Bron: VPRO Argos]

Toevoeging Caleidoscoop: dit artikel is mede geplaatst omdat het LEBZ zich eerder heeft gemengd in de zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen (bron).