Eerste 12 ggz-instellingen geselecteerd voor uitvoering ‘Groene GGZ’

Eerste 12 ggz-instellingen geselecteerd voor uitvoering ‘Groene GGZ’

Nature For Health en IVN hebben de “groene voorlopers” van het initiatief Groene GGZ bekend gemaakt. Het zijn 12 GGZ instellingen in 6 provincies. Vooral het zuiden van Nederland is goed vertegenwoordigd.

De geselecteerde Groene Voorlopers in de GGZ waarmee we de samenwerking willen starten zijn:

 • Mondriaan GGZ, Limburg;
 • Dimence, Overijssel – Gelderland
 • Epos, Overijssel
 • GGZ Oost Brabant, Noord-Brabant
 • GGzE (Eindhoven), Noord-Brabant
 • Oh my Mood, Limburg (hoofdkantoor) 
 • GGZ Drenthe, Drenthe 
 • Stichting Somnium, Limburg
 • Vincent van Gogh, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland
 • GGZ Breburg en Centrum Frits, Noord-Brabant
 • Altrecht, Utrecht
 • ProPersona, Gelderland. 

De instellingen tezamen hebben aan oppervlakte aan terreinen ter grootte van een gemiddeld Nationaal Park in Nederland. Ook vertegenwoordigen de instellingen bijna 20.000 medewerkers en verlenen zij zorg aan ongeveer 150.000 cliënten.

De komende tijd gaan we in gesprek over wat op de korte termijn kan én daarnaast gaan we op zoek naar middelen voor de grotere impact op langere termijn. Zo zijn we bijvoorbeeld in gesprek gegaan met VWS over deze beweging en werken we samen met onder andere Green Mental Health, VU-Amsterdam, de Buitenpsychologen en Feelz.

Belangrijke ijkpunten in het proces van de Groene GGZ zijn het congres Natuur en Mentale Gezondheid op 30 September en het Congres Duurzame Zorg op 7 oktober dit jaar.

Bron: Nature for Health