Drakentemmers: over trauma en het lichaam - Nog online te zien tot 30 november

Drakentemmers: over trauma en het lichaam - Nog online te zien tot 30 november

Veel waardering voor webinar 'Trauma en het lichaam' van Anne Marsman - nog online te zien tot 30 november 2022.

Onder grote belangstelling heeft dr. Anne Marsman op 17 oktober een inspirerend webinar gegeven over ‘Trauma en het lichaam’. De reacties van de deelnemers waren enthousiast en lovend. Anne stond stil bij de relatie tussen trauma en het lichaam en legde uit waarom lichaams- en ervaringgerichte methoden zo waardevol kunnen zijn in het herstel na trauma. De impact van trauma kan ingrijpend en heel divers zijn, voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Het lichaam speelt daarbij een cruciale rol. Trauma wordt vaak ‘aan den lijve’ ondervonden en de impact wordt (al dan niet bewust) op een lichamelijke manier ervaren en beleefd.

Anne Marsman is psycholoog bij het Centrum voor Transitie, in opleiding tot lichaamsgericht traumatherapeut en gepromoveerd op onderzoek naar de lange termijn impact van ingrijpende jeugdervaringen. In haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ combineerde ze wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten, en benadrukte ze de rol van het lichaam in de relatie tussen deze twee. Ze is grondlegger van www.Traumanet.org waarmee ze een laagdrempelig platform wil creëren waar je betrouwbare informatie, (h)erkenning, steun en zelfhulp vindt rondom het thema trauma en herstel.

In het bijzonder voor mensen die zelf traumatische ervaring(en) hebben meegemaakt, maar ook voor naasten, hulpverleners, en iedereen die direct of indirect met trauma te maken heeft.

Bekijk het webinar en de presentatie op drakentemmers.nl (beschikbaar tot 30-11-2022)