Doe mee aan het vervolg-onderzoek MIND naar gevolgen coronacrisis voor GGZ-cliënten en naasten

Doe mee aan het vervolg-onderzoek MIND naar gevolgen coronacrisis voor GGZ-cliënten en naasten

MIND vervolgt het onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor ggz-cliënten en naasten. Na het eerste onderzoek onder ons ggz-panel eind maart vragen wij nu ook onze lidorganisaties om mee te werken aan het onderzoek. Werk je mee om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gevolgen van corona en de coronamaatregelen voor onze achterban?

Het onderzoek

De bedoeling is om onze schriftelijke uitvraag (vragenlijst) voorlopig maandelijks te herhalen. Zo kunnen we gedurende verschillende fases de ervaringen van cliënten en naasten in kaart brengen. We willen weten hoe de psychische klachten zich in deze tijd ontwikkelen, hoe mensen de alternatieve vormen van zorg ervaren en hoe de maatregelen doorwerken in hun persoonlijk leven. Ook willen we weten hoe het naasten vergaat in deze bijzondere tijd.

Naast een schriftelijke uitvraag gaan we verdiepend onderzoek doen aan de hand van open vragenlijsten en interviews. Dat doen we om de resultaten van het panelonderzoek te kunnen verrijken.

De resultaten van het eerste panelonderzoek hebben veel media-aandacht gekregen. We hopen dat dit ook zal gelden voor het vervolgonderzoek. Daarnaast gebruiken we de onderzoeksresultaten voor onze belangenbehartiging en zullen we kennis en (goede) voorbeelden verspreiden zodat iedereen daar zijn voordeel mee kan doen.

Hoe kunnen je meedoen?

Ga naar https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/watzijndegevolgenvancoronavooru 

Meedoen aan dit onderzoek kan tot en met 11 mei 2020.

NB: Ben je al deelnemer aan het ggz-panel? Dan hoef je deze vragenlijst niet (nogmaals) in te vullen.

Omdat de verspreiding van de vragenlijst via lidorganisaties meer tijd in beslag neemt dan alleen via het ggz-panel, zal MIND de resultaten in twee fases naar buiten brengen. Medio mei publiceren we de resultaten van de respondenten van het ggz-panel; eind mei de resultaten van de respondenten die we via jullie en via de website en nieuwsbrief werven.

Bevindingen eerste panel-onderzoek

Het persbericht dat MIND heeft uitgebracht naar aanleiding van de eerste uitvraag bij het panel vind je hier: https://mindplatform.nl/nieuws/onderzoek-ggz-panel-naar-gevolgen-corona

Caleidoscoop is aangesloten als lidorganisatie bij MIND en roept haar leden dan ook op om mee te doen aan dit onderzoek, ook als je geen uitgesproken negatieve of positieve gevolgen ervaart van de coronacrisis. Hoe meer deelnemers meedoen, hoe beter duidelijk wordt wat voor effecten er zijn en wie daar het meest door geraakt worden. Met deze informatie kan de zorg verbeterd worden. Meer informatie over dit onderzoek of over MIND: www.mindplatform.nl