Congres - Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag

Congres - Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag

Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag kunnen in ogenschijnlijk kleine dingen zitten, maar ook catastrofale vormen aannemen.

Mensen hebben soms gedachtepatronen of gedragingen die hen ervan weerhouden om te doen wat ze eigenlijk zouden willen doen. Het weerhoudt hen ervan om zich te ontwikkelen, te groeien en een fijn leven te leiden. Soms gaat het nog een stap verder en ontaardt zelfsabotage in zelfdestructief gedrag, zoals onverantwoorde risico's nemen, het aangaan van toxische relaties, verslaving, eetproblemen, automutilatie of (pogingen tot) suïcide.

Hoe herken je deze patronen bij cliënten, patiënten en leerlingen? Hoe hangen zelfsabotage en zelfdestructief gedrag samen met psychotrauma? En met middelengebruik? Hoe help je zelfsaboterende gedachten doorbreken? Hoe kun je geweldloos verzet als benadering inzetten om dit gedrag aan te pakken? Welke bijzonderheden zijn er in het aanpakken van deze problematiek bij mensen met een niet-westerse migratie achtergrond?

De sprekers op dit congres zullen op deze en andere vragen rondom dit thema hun antwoorden delen.

>> Lees meer over dit congres