Client casussen gevraagd

Client casussen gevraagd

Oproep voor clienten casussen:
Aanpak onderzoek naar wachttijden en knelpunten, 
De wachtlijstproblemen zijn op de kaart gezet ook voor trauma, mede door de Meldactie van STRAKX en Caleidoscoop en het paalstaan voor MIND. Er start een onderzoek om knelpunten in kaart te brengen. Hiervoor zijn casussen nodig. Het zou goed zijn als we een paar casussen kunnen aanleveren van mensen met een dissociatieve stoornis!

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de ggz-sector hebben afgelopen zomer afspraken gemaakt om de wachttijden in de ggz terug te dringen. GGZ Nederland, cliënten- en familieorganisatie MIND en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben het voortouw genomen voor een concrete aanpak die de regio’s helpt met het oplossen van knelpunten.
Onderdeel van de gezamenlijke aanpak is het uitvoeren van verdiepend onderzoek in drie regio’s op basis van concrete casuïstiek. Deze regio’s zijn Amsterdam, Rotterdam en Midden-IJssel. Advies- en onderzoeksbureau Significant is gevraagd om hier minimaal twaalf casussen, waar sprake is van complexe wachtlijstproblematiek, te onderzoeken. Aanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, huisartsen, wijkteams en regionale cliëntenorganisaties worden betrokken bij het analyseren van de problematiek.

Graag bieden wij u de mogelijkheid om een casus aan te leveren voor het onderzoek van Significant.
De belangrijkste doelen van het onderzoek door Significant zijn:
 een oplossing te vinden voor de persoon in kwestie;
 leren van en met elkaar;
 inzicht krijgen in (disfunctionele en functionele) interactiepatronen;
 alternatieve oplossingen en vormen van hulp te vinden bij een onbeantwoorde zorgvraag;
 aandragen van structurele oplossingen.

Wat is een geschikte casus?
Een geschikte casus is een situatie van een persoon die te lang op de wachtlijst staat, waar geen passende oplossing voorhanden is, en waar sprake is van bemoeienis van meerdere partijen en/of specifieke problematiek. Het kan ook gaan om een casus die inmiddels is opgelost maar wel kenmerkend was voor knelpunten in het systeem. Hoewel we streven we naar een zo groot mogelijke diversiteit in deelnemers en type casuïstiek, ontvangen we in het bijzonder graag casussen van:
o cliënten met autisme of;
o cliënten met een persoonlijkheidsstoornis of;
o cliënten met trauma of;
o cliënten met licht verstandelijke beperking in combinatie met ggz-problematiek;
o cliënten op de grens van 18-/18+ en de overgang Jeugdwet/Zvw.

Aanleveren van casuïstiek
Caleidoscoop kan casussen tot 7 november 2017 inleveren. Om de privacy van de betreffende cliënt(en) te garanderen vragen wij caleidoscoop de casus anoniem aan te leveren. Significant laat uiterlijk 13 november weten of de ingediende casuïstiek bruikbaar is voor het onderzoek. Wanneer uw casus onderzocht wordt, zal een intakegesprek plaatsvinden. Wanneer uw casus niet onderzocht wordt en nog actueel is, zal Significant wel handvatten aanreiken hoe de casus het best kan worden opgepakt en bij wie de casus belegd kan worden.

Vragen? Meer informatie?

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Georget Bouman (06-10733762) of Rosemunde Vonk (06-34331885) van advies- en onderzoeksbureau

Wil je hieraan meewerken zal caleidoscoop een formulier mailen die je in kan vullen en je eventuele vragen beantwoorden. Mail naar mail@caleidoscoop.nl