Belangrijke informatie over bekostiging GGZ (zorgprestatiemodel) en zorgverzekeringen (restitutiepolissen) in 2022

Belangrijke informatie over bekostiging GGZ (zorgprestatiemodel) en zorgverzekeringen (restitutiepolissen) in 2022

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 gaat het zogenaamde zorgprestatiemodel in. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt dan op een nieuwe manier bekostigd. Voorheen maakte de basis GGZ voor de bekostiging gebruik van patiëntprofielen en de gespecialiseerde GGZ van DBC's (diagnose-behandel combinatie). Vanaf 2022 wordt er in de GGZ gewerkt met het zorgprestatiemodel. Het achterliggende idee is dat de administratie eenvoudiger wordt en het voor patiënten/ cliënten duidelijker is waar kosten voor zijn. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat er nu niet per diagnose een bedrag wordt gerekend, maar per uur aan geleverde zorg gefactureerd wordt. Wil je weten wat de gevolgen zijn voor jouw behandeling? Vraag je behandelaar en/ of zorgverzekering, of kijk op de site van het zorgprestatiemodel.

Dekking GGZ-zorg

Daarnaast wijzigen een aantal verzekeraars hun dekking voor ongecontracteerde GGZ-zorg. Vooral als je dus dit jaar gebruik maakt van een restitutiepolis, die volledige dekking bieden voor ongecontracteerde zorgverleners, is het zinvol om de voorwaarden van je zorgverzekeraar zorgvuldig te bekijken. Zo hebben bijvoorbeeld OHRA en Nationale Nederlanden (die vallen onder CZ) laten weten aan hun klanten dat zij in 2022 niet meer 100% vergoeden van ongecontracteerde zorgverleners, maar maximaal 75%. Als je een naturapolis hebt en je behandelaar of ggz-instelling heeft een contract met je zorgverzekeraar, verandert er niets. Bekijk de informatie op www.zorgwijzer.nl, en vraag je behandelaar en/ of de zorgverzekering als dit op jou van toepassing is.

Meer informatie

Zoek je een contractvrije psycholoog?

https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022