ARGOS onderzoekt georganiseerd misbruik

ARGOS onderzoekt georganiseerd misbruik

Argos onderzoekt georganiseerd misbruik

 

 

Zaterdag 14 september 2019 om 14 uur besteedde Argos op NPO Radio 1 aandacht aan trauma en waarheidsvinding. In deze uitzending presenteerde ze de eerste (algemene) resultaten van ons onderzoek naar georganiseerd seksueel misbruik. Ook spreken we uitgebreid met traumapsychiater Bessel van der Kolk (bekend van het boek ‘The body keeps te score’).

Aan ons onderzoek naar georganiseerd seksueel geweld (en dan vooral: georganiseerd kindermisbruik) hebben meer dan 150 mensen meegewerkt die in behandeling zijn of waren voor vroegkinderlijk trauma. 

Deze uitzending is slechts het startpunt van een groter onderzoek naar georganiseerd kindermisbruik. We werken op dit moment aan zeker twee vervolgonderzoeken. Het eerste onderzoek richt zich op kinderpornonetwerken. Wordt er in Nederland ook kinderporno gemaakt? Wie zitten daarachter? Kunnen we locaties achterhalen waar dat is gebeurd? Heeft de Nederlandse politie hier voldoende zicht op? Hoe is het voor de volwassen die als kind gedwongen werden om hieraan mee te werken?

Het andere onderzoek richt zich op Ritueel Misbruik. Zeker vijftig mensen die de vragenlijst hebben ingevuld geven aan slachtoffer te zijn van (satanisch) ritueel misbruik. Mogelijk gaat het om nog meer deelnemers, aangezien meer dan zeventig mensen bijvoorbeeld zeggen dat er misbruik plaatsvindt rondom ‘feestdagen’, en andere details noemen die onder ritueel misbruik worden geschaard. We zijn specifiek op zoek naar overlap tussen deze casussen, en proberen te achterhalen of deze overlap veroorzaakt kan zijn door de therapeut of gevoed kan zijn door andere informatie van buitenaf (de politie benadrukt dat er nooit bewijs is gevonden voor het bestaan van dergelijke satanische netwerken), of dat we aanknopingspunten vinden waaruit blijkt dat aangiftes van ritueel misbruik in de toekomst veel serieuzer genomen moeten worden. 

Hier kan je de uitzending van 14 september terug horen.

Argos, het onderzoeksprogramma van VPRO en Human op Radio 1, doet onderzoek naar georganiseerd seksueel misbruik. Vorig jaar onderzochten we het verhaal van Lisa.

Tijdens ons onderzoek hoorden we dat er alleen al op dit moment zeker veertig personen bij de verschillende TRTC’s behandeld worden voor vroegkinderlijke trauma’s door georganiseerd misbruik, naast een onbekend aantal mensen dat in andere instellingen of vrijgevestigd behandeld wordt. Daarnaast zijn er natuurlijk nog mensen die slachtoffer zijn, en die geen behandeling (meer) volgen.

Het is duidelijk dat er te weinig bekend is over georganiseerd misbruik, waardoor dit nog steeds kan voortduren. Meerdere slachtoffers hebben Argos benaderd dat zij graag hun verhaal willen delen, maar dat zij er de voorkeur aan geven om dit te doen aan de hand van een (anonieme) enquête.

Met hulp van traumapsychologen en slachtoffers hebben wij daarom deze vragenlijst opgesteld. We willen enerzijds meer zicht krijgen op de ervaringen van slachtoffers die met georganiseerd misbruik te maken hebben. Anderzijds willen we onderzoeken of antwoorden overlappen en we hiermee aanknopingspunten hebben voor verder journalistiek onderzoek.

We waarderen iedere poging om deze vragenlijst in te vullen enorm. Hoe meer u kunt beantwoorden, hoe meer wij daarmee kunnen onderzoeken. Tegelijkertijd beseffen wij dat u sommige antwoorden misschien niet durft te delen. Deze vragen kunt u overslaan. Ook dan is het voor ons zeer waardevol als u aan deze enquête deelneemt.

Deze vragenlijst is volledig anoniem. Wij ontvangen uw e-mailadres en uw IP-adres niet, en deze worden ook niet door opgeslagen door SurveyMonkey.

De vragenlijst is te vinden op:https://nl.surveymonkey.com/r/ArgosMisbruik

Bron: Argos/ VPRO