ALV & ontmoetingsdag: zaterdag 13 november 2021

ALV & ontmoetingsdag: zaterdag 13 november 2021

Update 12/11: Alle uitnodigingslinks zijn zojuist (13:30 uur) verstuurd naar iedereen die zich heeft aangemeld. Afhankelijk van de dagdelen waarvoor je je hebt opgegeven, heb je een mail gekregen met één of twee Zoom-links en aanvullende informatie. Heb jij geen bericht gekregen terwijl je dat wel verwachtte, ook niet in je spam? Of wil je toch nog wel graag meedoen in de ochtend en/ of middag, maar kwam je uitnodigingsbrief te laat? Stuur ons even een berichtje op bestuur@caleidoscoop.nl. We lezen onze mail nog tot morgen om 10 uur, daarna richten we onze aandacht op de bijeenkomst.

Update 10/11: Je kunt je nog tot en met morgen aanmelden. Lees ook ons bericht over het failissement van het administratiekantoor waar we mee werkten - dit heeft voor veel vertraging gezorgd in onze communicatie met de leden. De uitnodigingsbrief per post is als het goed is vandaag of morgen bij onze leden; wel is er de 29e een mailing de deur uit gegaan met dezelfde informatie.

Beste leden en lezers,

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 13 november 2021. ’s Middags is er voor zowel leden als andere belangstellenden een ontmoetingsdag.

Vanwege de onzekerheid omtrent de corona-maatregelen, hebben we besloten om ook deze keer de ALV digitaal te houden. Dit keer gebruiken we Zoom in plaats van Teams.

Wanneer:                               Zaterdag 13 november 2021

Locatie:                                   Online; via Zoom

Start:                                       ALV - 10:30 uur | Ontmoetingsmiddag - 13.30 uur

>> Meld je hier aan voor de ALV en/ of ontmoetingsdag

Aanmelden kan tot en met donderdag 11 november 2021. We gebruiken je adresgegevens alleen om te controleren of je lid bent. Daarna worden ze weer verwijderd.

Lukt het aanmelden niet via het online formulier? Mail dan naar bestuur@caleidoscoop.nl, ovv 'Aanmelding Caleidoscoop 13 november 2021', met daarin je voor- en achternaam, mailadres  en of je je aanmeldt voor het ochtend en/ of middagprogramma. Ook wijzigingen kun je tot 11 november nog doorgeven op dit adres.                                                             

Je kunt je aanmelden voor één of beide onderdelen van de dag. Voor aanmelding is een werkend e-mailadres nodig. Deelname is kosteloos.

 • De ALV (10:30 uur) is alleen voor leden van Caleidoscoop. Alle stukken die je nodig hebt, vind je onder aan deze pagina. We vragen je om deze van te voren te lezen, zodat je weet waar er over gestemd wordt.
 • Het middagprogramma (vanaf 13:30 uur) is voor alle geïnteresseerden.

Programma en agenda

10:15     Digitale inloop
10:30    Start en welkom ALV

Agenda ALV

 1. Welkom
 2. Notulen vorige vergaderingen
 3. Verslag bestuur
 4. Begroting en subsidie-aanvraag 2022
 5. Verslag klachtencommissie
 6. Verslag vrijwilligerscoördinator
 7. Verslag werkgroepen/ vrijwilligers
 8. In het zonnetje
 9. Bestuursverkiezing
  Pauze en invullen stemformulier
 10. In gesprek over Caleidoscoop (30 min)
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Afronding

Over welke zaken vragen we je te stemmen?

 1. Notulen/ verslagen ALV april en juli ‘21
 2. Begroting en subsidie-aanvraag 2022
 3. Aangepaste vrijwilligersvergoedingen
 4. Bestuursverkiezing (aan- en aftreden bestuursleden)

Stemmen gaat via een digitaal stemformulier; je krijgt een link op vrijdag 12 november. Stemming is anoniem en niet tot een persoon te herleiden; de uitslag wordt door een aftredend bestuurslid bekend gemaakt.

Inbrengen agendapunten

Mail je agendapunt(en) voor 6 november naar bestuur@caleidoscoop.nl

Verkiesbaar stellen & vacatures

 • We zoeken voor de ALV van april ’22 iemand die wil helpen in de kascommissie.
 • Wil je je verkiesbaar stellen als bestuurslid? Geef je op voor 6 november.

12:30     Pauze (geen programma)

13:30     Start en welkom middagprogramma

13:45     Workshop Lottie van Starkenburg: “Energiek leven”

“Energiek leven is voluit leven met energiebeperkingen. Hoe je dat doet, is voor iedereen anders. Jouw energiebeperking en jouw wensen zijn uniek. Gelukkig zijn er elf strategieën voor meer energie, die iedereen kan toepassen. Bij de workshop hoort een digitale hand-out.

In deze workshop laat ik de deelnemers kennismaken met drie strategieën:

 1. Slim afwisselen van verschillende taken.
  De ene vermoeidheid is de andere niet. Door onderscheid te maken tussen lichamelijke, mentale en emotionele vermoeidheid uitrusten terwijl je bezig bent!
 2. Je energiebalans laten kantelen door energie van buiten.
  Je kunt in balans blijven door minder te doen, maar jouw energie staat niet op zichzelf. Als je jouw energiebronnen kent, kun je je energie uit je omgeving naar je toe halen.
 3. Zingeving als smeerolie
  Als je ergens geen zin in hebt, dan ben je al moe voor je eraan begonnen bent. Hoeveel zin heb jij eigenlijk in jouw dag? Wat is zin eigenlijk? Kun je zin maken?”

Lottie van Starkenburg ontwikkelt ideeën voor een meer eigen, zinnig en eigenzinnig leven voor mensen die leven met een langdurige ziekte, beperking of psychische kwetsbaarheid. Meer over Lottie en haar boek: www.lottievanstarkenburg.nl/energiek-leven

15:00     Napraten en gezamenlijke afsluiting

15:30     Afronding

Hoe werkt Zoom?

We maken voor zowel de ALV als het middagprogramma gebruik van het programma Zoom. Dit is een beveiligde omgeving waar je online met elkaar kunt vergaderen (beeldbellen). We hebben vanwege het verschil in gebruiksvriendelijkheid besloten om over te stappen van Teams naar Zoom voor bijeenkomsten als de ALV.

Testen, vragen, hulp nodig?

We begrijpen dat niet iedereen weet hoe Zoom werkt en/ of dat het spannend kan zijn om digitaal mee te doen. We helpen je graag. Tussen 10 en 12 november is er de mogelijkheid om hulp te krijgen en te oefenen met de werking van Zoom. Mail naar bestuur@caleidoscoop.nl om een afspraak te maken.

Hoe kan ik deelnemen aan de ALV en/ of ontmoetingsdag via Zoom?

Je kunt je tot 11 november aanmelden via het aanmeldformulier boven aan deze pagina. Op vrijdag 12 november krijg je een mailtje met daarin één of twee vergaderlinks, afhankelijk van je aanmelding (ochtend en/ of middagprogramma). In dat mailtje staat onder meer een meeting ID en wachtwoord: dit heb je nodig om in de vergadering(en) te komen. Je kunt het programmaatje downloaden, maar ook deelnemen via je browser zonder iets te installeren. In dit filmpje is in het Nederlands uitgelegd hoe dat laatste werkt: https://www.youtube.com/watch?v=NdNeY57tYjc

Tips en opmerkingen

 • Tip: probeer ruim van te voren Zoom uit als je het nog niet kent en controleer je beeld en geluid.
 • Standaard staan alle microfoons uit als je de vergadering binnenkomt. Als je dat hebt, is een headset aan te raden in verband met de verstaanbaarheid en het verminderen van eventueel omgevingsgeluid.
 • Hoewel we het prettig vinden om elkaar te kunnen zien net als in een gewone bijeenkomst, begrijpen we het als je liever niet deelneemt met beeld. Je kunt je beeld zelf in- of uitschakelen.
 • Gedurende de dag kun je reageren en vragen stellen via de chat en/ of door een digitaal handje op te steken als je iets wilt zeggen. We leggen aan het begin uit hoe dat werkt.
 • We vragen met nadruk aan alle deelnemers om geen opnames (in beeld en/ of geluid) te maken – ook niet voor eigen gebruik - om zo elkaars privacy te beschermen. We maken uiteraard wel een schriftelijk verslag dat alle leden ontvangen.
 • Wil je tussendoor even uit de vergadering? Geen probleem. Je kunt weer binnenkomen via de uitnodigingslink; deze blijft gedurende de dag actief.

We kijken er naar uit om je de 13e november te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Bestuur Caleidoscoop

PS: Heb je vragen of opmerkingen? We horen graag van je via bestuur@caleidoscoop.nl.

Benodigde stukken voor de ALV

We willen je vragen om deze stukken voorafgaand aan de ALV te lezen. Tijdens de ALV kun je er op reageren of vragen stellen.