ALV & Ontmoetingsdag 2 november 2019

ALV & Ontmoetingsdag 2 november 2019

 

Uitnodiging voor de ALV/Ontmoetingsdag

Wanneer:           Zaterdag 2 november 2019 van 10:00 uur tot 16:30 uur

Locatie:                Vergadercentrum Vredenburg 19

Adres:                  Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht

Op zaterdag 2 november is er een Algemene Leden Vergadering (ALV) van Caleidscoop. Aansluitend aan de ALV, nog voor de lunch, wordt de film Mies getoond. We combineren de ALV weer met een ontmoetingsdag, waarin je lotgenoten en naasten kunt ontmoeten en er worden twee workshops georganiseerd. Dit alles onder het genot van een lunch en diverse drankjes. Alle leden, naasten en belangstellenden zijn welkom! Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag. Aanmelden is gewenst. Je kunt ook alleen ‘s ochtends of ‘s middags komen. Klik hier om je aan te melden.

Hopelijk tot dan!

Debby, Peter en Marian (bestuur caleidoscoop)

NB: De Vredenburg 19 is gelegen in het centrum van Utrecht. De locatie is op loopafstand van station Utrecht CS en in de buurt van de locatie is er volop parkeergelegenheid (parkeergarages betaald).

Boeken uitleen:

Tijdens deze dag is het voor leden mogelijk om boeken te lenen tegen een borg van € 15,--. Deze kosten worden teruggestort incusief de eventuele portokosten als je de boeken per post vaan ons terug stuurt.

Agenda ALV/Ontmoetingsdag, 2-11-2019

10.00 u.  Welkom!  Tijdens de inloop zorgen wij voor koffie, thee en iets lekkers

10.30 u.   ALV

 1. Welkom
 2. Huishoudelijke mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Vanuit het bestuur
 5. Begroting en subsidie aanvraag 2020
 6. Bestuursverkiezing, Marian stelt zich verkiesbaar voor een nieuwe termijn
 7. Vanuit de vrijwilligerscoördinator
 8. Voorlichtingen en belangenbehartiging
 9. Manifest “de sleutel in handen”
 10. Caleidokrant, oproep en mededeling
 11. Oproepjes t.b.v. verschillende workshops
 12. Volgende ALV/ontmoetingsdag 4-6-2020 en 7-11-2020
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Mies de film

13.00 u.   Lunch

14.00 u.   Workshops

 • Workshop Creatief
 • Workshop DIS binnen het gezin

Inhoudelijke toelichting over de workshops wordt uiterlijk 25 oktober a.s. verstrekt op de website. Zie  https://www.caleidoscoop.nl/alv

15.30 u.   Afronding met een borrel

16:30 u.   Sluiting

Wil je op deze dag aanwezig zijn: Klik hier om je aan te melden.