ALV & ontmoetingsdag 17 april 2020

ALV & ontmoetingsdag 17 april 2020

Beste leden van Caleidoscoop. 

Op zaterdag 17 april 2021 is er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV), met aansluitend een middagprogramma waar we je van harte voor willen uitnodigen. Vanwege de corona-maatregelen zal deze dag volledig digitaal zijn, net als de vorige keer.

ALV

’s Ochtends kun je meedenken en stemmen over de koers die Caleidoscoop vaart. We zullen vertellen wat er sinds de vorige ALV is gedaan en wat we de komende periode van plan zijn. Ook kun je updates van vrijwilligers en werkgroepen verwachten en kun je reageren, vragen stellen of onderwerpen op de agenda zetten.

Workshops en lezingen: ideeën?

Het middagprogramma – voor zowel leden als niet-leden - is nog niet ingevuld. We willen graag meerdere workshops en/ of lezingen aanbieden, met aandacht voor ontspanning, informatie en ontmoeting. Daarvoor vragen we je hulp. Ben jij – of ken jij – iemand die een online activiteit wil verzorgen? Heb jij een idee voor een lezing of workshop? Mail het ons, we zijn heel benieuwd!

Voorlopige planning

Begin april kun je het definitieve programma verwachten. Je krijgt een brief met de uitnodiging en het programma via de post en/ of e-mail, maar ook op de website is dan een update te vinden. Je leest daarin onder meer hoe je je kunt aanmelden. De dag is gratis; en je mag voor het middagprogramma natuurlijk ook niet-leden uitnodigen.

Van 12 t/m 16 april (de week voorafgaand aan de ALV) is het mogelijk om individuele ondersteuning te krijgen m.b.t. de werking van Microsoft Teams, het platform dat we gebruiken. We helpen je graag.

Zaterdag 17 april 2021

10:30 uur            ALV (voor leden) – concept-agenda:

  1. Welkom  
  2. Notulen vorige vergadering 
  3. Vanuit het bestuur 
  4. Vanuit de vrijwilligers en werkgroepen
  5. Bestuursverkiezing 
  6. Wat verder ter tafel komt

12:30 uur            Pauze

13:00 uur            Workshops en/ of lezingen (voor alle geïnteresseerden)

16:00 uur            Afronding

We kijken er naar uit jullie weer te ontmoeten. Heb je vragen of opmerkingen? Mail of bel ons, we horen graag van je!

Hartelijke groet,

Bestuur Caleidoscoop | bestuur@caleidoscoop.nl