Achtste CELEVT-congres: "Als woorden tekort schieten: het getraumatiseerde lichaam in therapie"

Achtste CELEVT-congres: "Als woorden tekort schieten: het getraumatiseerde lichaam in therapie"

Op 14 oktober 2021 vindt het 8e CELEVT-congres plaats in Amersfoort.

De gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering zijn niet of nauwelijks te bevatten. Het weerspiegelt zich in de geest en in het lichaam en daarmee ook in de behandeling van onze volwassen cliënten. Dit congres laat zien wat het getrauma-tiseerde lichaam de behandelaar kan vertellen. Aan de hand van de meest recente biologische, neurofysiologische en intersubjectieve visies en weten-schappelijke ontwikkelingen kijken we naar hoe we traumagerelateerde lichaamsgerichte behande-linterventies kunnen integreren in de klinische praktijk. We verkennen onontgonnen gebieden binnen de traumabehandeling en staan stil bij nieuwe behandelinterventies. En we geven ook inspiratie voor integrale behandel-mogelijkheden die de lichaam-geest dualiteit overstijgen.

Vragen zijn: Wat doet vroegtraumatische stress met het brein, de hormonen en DNA? Hoe reageert het lichaam? Hoe gaan we om met het verlies van contact met het eigen lichaam? Wat te doen als iemand niet kan spreken over de trauma's? Op welke manier speelt hechting een rol? Hoe ziet een geïntegreerde behandeling eruit? Wat doen we met onze eigen lichamelijke reacties, lichaamsbeleving en traumatische ervaringen? Hoe kunnen we goed diagnosticeren?

Voor wie?

Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, speltherapeuten, agogen en ervaringsdeskundigen. En iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Meer informatie

Celevt.nl