Meetings

Aan verenigingsleden bieden we de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met andere leden en lotgenoten in contact te komen. Leden kunnen zelf het initiatief nemen tot zo'n bijeenkomst, en/ of zich aansluiten bij een al geplande ontmoeting. De communicatie verloopt via het ledendeel van de website.

Wat houdt een meeting in?

Een meeting is een éénmalige bijeenkomst waarbij je andere lotgenoten kunt ontmoeten. Je gaat dan bijvoorbeeld eens met elkaar wandelen, ergens iets drinken of naar een museum. Deze bijeenkomsten zijn niet-structureel, er is geen vast programma en ze staan voor alle leden open. Wel is de afspraak altijd op een neutrale, openbare plaats (dat wil zeggen: niet bij iemand thuis). De meetings gaan uit van gelijkwaardig en respectvol onderling contact. De beschikbaarheid is afhankelijk van de initiatieven van leden. We gaan er van uit dat dit meestal groepjes zullen zijn. Van te voren zul je met elkaar overleggen over de tijdsduur.

Elk lid kan het initiatief nemen tot zo'n bijeenkomst in hun omgeving, waarbij zijn/ haar/ hun taak enkel bestaat uit de communicatie met de geïnteresseerden over de datum, tijd en plaats. In principe is elke meeting eenmalig, tenzij het betreffende lid er voor kiest dit vaker te willen organiseren. Dit zal altijd vermeld staan op betreffende pagina in het ledendeel.

Organiseren en/ of meedoen

Je kunt meedoen met elke bijeenkomst die je wenst; je hoeft je alleen maar aan te melden bij het organiserende lid.

Wil je zelf het initiatief nemen tot een meeting? Dat waarderen we! Je kunt reageren via het het ledendeel of via mail@caleidoscoop.nl, zodat wij de locatie van jouw meeting kunnen vermelden op het ledendeel.

>> Ga naar het ledendeel (toegankelijk voor verenigingsleden) om mee te doen en alle informatie te krijgen.

Waarom zijn deze bijeenkomsten alleen voor verenigingsleden en is de communicatie daarover niet openbaar?

Door het initiatief tot meetings bij de leden te laten en het (beveiligde) platform te bieden tot communicatie hierover, zijn deze niet afhankelijk van organisatorische tussenkomst van vrijwilligers van Caleidoscoop. We willen echter wel een zekere vorm van veiligheid kunnen bieden aan de bezoekende leden en voorkomen dat er onaangekondigd mensen bij meetings aansluiten.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld gespreksgroepen of landelijke bijeenkomsten organiseren wij echter deze bijeenkomsten niet, maar faciliteren slechts de totstandkoming er van. We vertrouwen er op dat leden zorgvuldig en respectvol met elkaar, elkaars ervaringen en persoonlijke gegevens om gaan.