Informatie

Pagina's

vr nov 25, 2016 11:11am
Het spel Een steekje los?, waaraan ook Caleidoscoop heeft meegewerkt, is de winnaar geworden van de Hersenbokaal 2014. De Hersenstichting Nederland had hiervoor drie projecten voor hulp aan mensen met een hersenaandoening genomineerd en Een steekje los? kreeg met 42% de meeste publieksstemmen. Dat leverde dus de bokaal op en een mooie geldprijs. Iedereen die gehoor heeft gegeven aan de oproep om een stem uit te brengen op Een...
vr nov 25, 2016 10:11am
Een overzicht van de criteria voor dissociatieve stoornissen, zoals vermeld in de DSM-IV-TR: Dissociatieve amnesie (Dissociative Amnesia) De belangrijkste stoornis bestaat uit één of meer episodes van onvermogen zich belangrijke persoonlijke gegevens te herinneren, meestal van traumatische of stressveroorzakende aard, die te uitgebreid is om verklaard te kunnen worden door gewone vergeetachtigheid. De stoornis komt niet...
vr nov 25, 2016 10:11am
Een dissociatieve stoornis wordt gediagnosticeerd door een psychiater of psycholoog. De belangrijkste methoden om dit te onderzoeken zijn psychologische testen (bijvoorbeeld de SCID-D) en gesprekken. In de praktijk blijken veel lotgenoten al meerdere diagnoses (bijvoorbeeld sociale fobie, AD(H)D, borderline, bipolaire stoornis of een posttraumatische stress-stoornis) te hebben gekregen voor zij te horen krijgen dat er...
vr nov 25, 2016 10:11am
Dissociatie is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen, herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet oproepbaar zijn of minder samenhang vertonen. Het kan beschouwd worden als een overlevingsmechanisme wanneer de hersenen extreme stress signaleren. Wanneer dissociatie langdurig of permanent optreedt, is er meestal sprake van een dissociatieve stoornis. Dissociatie is een normaal...

Pagina's