Caleidoscoop
Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

Caleidoscoop is de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis.

Het gevoel 'los te raken van jezelf of je omgeving' noemen we dissociatie. Het is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen en/ of herinneringen tijdelijk niet oproepbaar of aanwezig zijn, of minder samenhang vertonen.

Als symptoom komt het voor bij meerdere psychische stoornissen. Wanneer dissociatie echter regelmatig of voortdurend optreedt, kan er sprake zijn van een dissociatieve stoornis - bijvoorbeeld DIS (dissociatieve identiteitsstoornis), DPDR (depersonalisatie-derealisatiestoornis) of AGDS (andere gedefinieerde dissociatieve stoornis).

 


Begin 2023 wordt onze website volledig vernieuwd, inclusief de huisstijl. Hierboven zie je al ons nieuwe logo!
Lees alle nieuwtjes of bekijk het ledendeel voor extra informatie en de mogelijkheid te reageren.

Nieuws

Pagina's

Onlangs lanceerde project DIS is me thema 5: DIS is how I do it - Over herstel. Uit de antwoorden op de vragen bleek dat er zoveel meer bijdraagt aan herstel dan alleen behandeling. Ook contact met anderen, in de natuur zijn, plezierige activiteiten en rust doen ons goed.

Dansend

Kinderen opvoeden kan een hele uitdaging zijn, al helemaal als je last hebt van bijvoorbeeld stress, een depressie of een drankprobleem. Veel ouders hebben hiermee te maken. In Nederland zijn er meer dan 400.000 ouders met psychische problemen of een verslaving. Je bent dus zeker niet de enige!

De inzet van ervaringsdeskundigheid is inmiddels breed geaccepteerd. Maar op het gebied van de implementatie zijn er nog vele uitdagingen, vindt Martijn Kole, onder andere mede-oprichter van het Enik Recovery College. ‘Er wordt vaak vergeten dat de inzet van ervaringsdeskundigheid om een verandering van iedereen in de organisatie vraagt.’

Kenniscentrum Phrenos heeft recent een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en eerste resultaten (pilotstudie) van Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT). NECT is een groepsinterventie, ontwikkeld in Israël, die zich richt op het verminderen van zelfstigma bij cliënten met een vroege psychose of ernstige psychische problemen.

Armoede en psychiatrie: elkaar versterkende fenomenen
Door: Jeannet Appelo, ggztotaal.nl

“Werk is belangrijk voor ons allemaal en in huidige tijden met grote personeelstekorten verdient iedereen die wil werken, een kans om te werken. Ook als je psychische problemen hebt, of hebt gehad. Met mijn onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de arbeidskansen voor mensen met psychische problemen.”

Beste leden,

vanaf 2023 zullen we het moment waarop we het lidmaatschapsgeld incasseren, vervroegen. Dit werd eerder vaak rond mei/ juni gedaan, maar we verschuiven dit naar 1 februari. We hebben hiervoor gekozen omdat er regelmatig verwarring was over de opzegtermijn in combinatie met de incassodatum. We willen het graag wat duidelijker maken om misverstanden te voorkomen.

In dit nieuwsbericht vind je het statement van Caleidoscoop met betrekking tot het afwijzen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarnaast tref je in de bijlage onder meer het besluit van MIND, vertegenwoordiger van patiëntenorganisaties, aan. Er is momenteel veel debat over het IZA.

Onze bibliotheek is gegroeid! Er zijn deze maand 17 nieuwe boeken toegevoegd, zowel persoonlijke ervaringen als informatieve boeken. Interesse? Check de lijst! We zullen maandelijks nieuwe boeken toevoegen.

Caleidoscoop biedt haar leden de mogelijkheid om boeken over dissociatieve stoornissen of verwante onderwerpen te lenen. Dit is kosteloos: je betaalt alleen een borg voor de periode dat je een boek leent.

Pagina's