Caleidoscoop
Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

Caleidoscoop is de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis.

Dissociatie is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen en/ of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet oproepbaar zijn of minder samenhang vertonen.

Als symptoom komt het voor bij meerdere psychische stoornissen. Wanneer dissociatie echter regelmatig of voortdurend optreedt, kan er sprake zijn van een dissociatieve stoornis - bijvoorbeeld DIS (dissociatieve identiteitsstoornis), DPDR (depersonalisatie-derealisatiestoornis) of AGDS (anderszins gedefinieerde dissociatieve stoornis).

> Lees meer over de vereniging

Nieuws

Pagina's

"Een verkeerde diagnose? Het kan je zomaar overkomen. De kwaliteit van de psychiatrische diagnostiek staat onder druk door gebrek aan tijd en geld. Elnathan Prinsen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) maakt zich zorgen. Kijk vanavond (19 april) op NPO2 om 22.15 uur.

"Een van de meest gewaardeerde vormen van informele zorg en steun is deelname aan een lotgenotengroep. Uit onderzoek blijkt nu dat deze vorm van informele zorg niet alleen voor de mensen zelf maar ook voor de maatschappij aanzienlijke meerwaarde heeft. Dit blijkt uit de SROI (Social Return On Investment) kosten-baten analyse die de vereniging Plusminus in samenwerking met PGO support heeft laten uitvoeren naar de werking van lotgenotencontactgroepen bij een bipolaire stoornis. De resultaten van dit onderzoek zijn eind maart gepresenteerd, gelijktijdig met de uitkomsten van onderzoek naar lotgenotencontact bij Tinnitus en kanker.

"Hoe verbonden voelt u zich eigenlijk? Deel het (anoniem) met dr. Jurrijn Koelen (onderzoeker en PsyXpert-redacteur) en de vakgroep Ontwikkelingspsychologie aan de UvA, en werk zo indirect mee aan de ontwikkeling van een praktische vragenlijst om gehechtheid snel in kaart te brengen. Uw input is zeer welkom en u helpt de GGZ er verder mee.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een korte vragenlijst te ontwikkelen en te valideren om gehechtheid te meten. Gehechtheid is hoe je je in algemene zin voelt en gedraagt in intieme relaties. Dit is een belangrijk begrip in de geestelijke gezondheidszorg, maar bestaande vragenlijsten om dit te meten schieten te kort. 

Het online interview is gratis te volgen via Vimeo: https://vimeo.com/533346076 

Peter Levine is bekend door zijn boeken over traumaverwerking en Somatic Experience. Femi Akinnagbe is arts en therapeut, en houdt zich in zijn persoonlijke als professionele leven onder meer bezig met traumaverwerking. Lees verder over de achtergrond van dit interview.

Beste allemaal,

de aanmeldlink voor de ALV en ontmoetingsdag op 17 april is nu beschikbaar!

Amersfoort, 15 april 2021

Met verbazing lazen we het bericht van Argos (23 maart 2021, zie voetnoot) waarin openbaar gemaakt werd dat het Regionale Tuchtcollege in Amsterdam een leidinggevende van het Academisch Angstcentrum Altrecht heeft berispt. Het gaat hier om het voormalig Top Referent Trauma Centrum, wat per januari 2020 is opgeheven. De leidinggevende is berispt omdat deze meermalig contact heeft gehad met de ouders van de cliënt zonder haar toestemming. Daarnaast heeft het tuchtcollege bepaald dat de leidinggevende de privacy en het beroepsgeheim heeft geschonden door veelvuldige inzage in het dossier van de cliënt.

 

Waarom loggegevens worden bijgehouden

Binnenkort kunnen cliënten inzicht krijgen in de ervaringen van andere cliënten met zorgaanbieders en daarmee goed geïnformeerde keuzes maken voor hun eigen behandeling. Dit wordt mogelijk omdat zorginstellingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) vanaf heden verplicht zijn om via een vragenlijst cliëntervaringen te verzamelen en openbaar te maken. Dat schrijft MIND.
 

Argos meldde vorige week dat een leidinggevende bij traumacentrum Altrecht berispt is voor het schenden van het beroepsgeheim. Altrecht heeft inmiddels gereageerd op hun website op de kwestie.

Bij de helft van de door MIND ondervraagde cliënten is de psychische zorg tijdens de huidige lockdown achteruit gegaan. Dit varieert van afspraken die zijn omgezet naar beeldbellen en afspraken die zijn afgezegd tot zorg die geheel is stopgezet. Juist nu cliënten meer behoefte hebben aan zorg en steun, valt deze voor een deel van hen weg. Dit blijkt uit recent onderzoek naar de impact van corona(maatregelen) onder het ggz-panel van MIND.

Op zaterdag 17 april 2021 is er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV), met aansluitend een middagprogramma waar we je van harte voor willen uitnodigen.

Voor het middagprogramma staan onze deuren open voor iedereen die geïnteresseerd is; we bieden een workshop aan en gaan met elkaar in gesprek: we zijn benieuwd naar zowel ervaring en meningen van leden als van mensen die geen lid zijn; van lotgenoten, naasten of anderszins geïnteresseerden. Deelname is gratis; aanmelden kan tot 16 april 12:00 uur middels onderstaande link. Vanwege de corona-maatregelen zal deze dag volledig digitaal zijn, net als de vorige keer.

Pagina's